Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego dla realizacji poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

zestawienie rzeczowo finansowe