Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich”

Wyjazd do Hiszpanii – na teren partnera projektu LGD Guadalteba odbędzie się w terminie 23-27 października 2023 roku.

Podstawą udziału w wyjeździe studyjnym będzie dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie 21-25 sierpnia 2023 roku do godziny 15:00 do siedziby LGD „Kraina Rawki”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Udział w wyjeździe studyjnym mogą wziąć osoby pełnoletnie mieszkające lub działające na obszarze LGD „Kraina Rawki”, tj. przedstawiciele LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, przedsiębiorcy (w tym rolnicy) oraz przedstawiciele instytucji lokalnych zajmujących się promocja obszarów wiejskich w zakresie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowo- historycznego czy walorów turystycznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Program: I dzień – przylot w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, czas wolny; II dzień – spotkanie z przedstawicielami LGD Guadalteba oraz poznanie dobrych praktyk we wdrażaniu działań promocyjnych w oparciu o zasoby regionu; III dzień – spotkanie z przedstawicielami miasta Ardales i poznanie dobrych praktyk w promocji regionu oraz zwiedzanie tradycyjnego miasteczka Mijas Costa; IV dzień – zwiedzanie Malagi i poznanie efektów projektów promocyjnych oraz wizyta w bodedze i degustacja produktów lokalnych; V dzień – wylot.

Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.