Dnia 06 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny protestów wniesionych do LGD dotyczących naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017. Beneficjenci, którzy wnieśli protest zostaną listownie powiadomieni o wyniku jego rozpatrzenia. Poniżej zamieszczamy protokół z obrad oraz zaktualizowaną listę operacji wybranych do dofinansowania.