Wczoraj w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku podpisaliśmy 6 umów na realizację grantów w ramach projektu grantowego "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek.". W miejscowościach Lubania, Trębaczew, Turowa Wola, Żelechlin i Radwanka powstanie 6 nowych miejsc rekreacyjnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubani będzie realizowała grant pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Lubani", który obejmuje wykonanie terenów zielonych, wyposażenia terenu w elementy małej architektury, w tym m.in. altana duża, altana mała, plac do grillowania, ławki, stojaki na rowery.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew zrealizuje grant pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Trębaczewie", który obejmuje zakup urządzenia do ćwiczeń, urządzenia zabawowego dla dzieci, grilla i altany rekreacyjnej z ławkami i stołem.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic będzie realizować zadanie polegające na budowie ogólnodostępnego miejsca rekreacji W Turowej Woli, w którego skład wchodzi siłownia zewnętrzna i altana.

Ludowy Klub Sportowy "Żelechlinek" będzie realizował dwa projekty na budowę siłowni plenerowych w Żelechlinie i Radwance.

Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek zrealizują zadanie grantowe, które ma na celu budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żelechlinie.

Granty będą realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.