Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1000 do 5000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: dla Gminy Biała Rawska - 10.500 zł, dla Gminy Cielądz - 15.000 zł, dla Gminy Żelechlinek - 15.000 zł, dla pozostałych gmin tj. Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice oraz Wiskitki wysokość  dostępnych środków wynosi po 10.000 zł.

Nabór odbędzie się w dniach 1-5 lipca 2019 r.

Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

Granty Krainy Rawki