Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Biała Rawska - 18 000 zł, Gmina Kowiesy - 19 500 , Gmina Puszcza Mariańska - 16 700 , Gmina Regnów - 19 000 , Gmina Sadkowice - 17 500 , Gmina Wiskitki - 12 500 , Gmina Żelechlinek - 26 700 , dla pozostałych gmin tj. Cielądz i Rawa Mazowiecka wysokość  dostępnych środków wynosi po 10 000 .

Nabór odbędzie się w dniach 1-12 lutego 2021 r.

Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA!

Informujemy, że dokumenty dotyczące Grantów Krainy Rawki zostały zaktualizowane.

Aktualne wersje dokumentów znajdują się w zakładce "Dotacje" -> "Dokumenty GKR" oraz poniżej: