Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Regnów - 17500 zł, Gmina Wiskitki - 12700 zł,  Gmina Biała Rawska - 11 000 zł, , Gmina Puszcza Mariańska - 10100 , , Gmina Sadkowice - 10 100 , Gmina Żelechlinek - 10100 , dla pozostałych gmin tj. Cielądz, Kowiesy i Rawa Mazowiecka wysokość  dostępnych środków wynosi po 10 000 .

Nabór odbędzie się w dniach 24 stycznia - 4 lutego 2022 roku.

Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

plakat nabór na Granty Krainy Rawki I 2022