Rozpoczynamy realizację operacji własnej pt. „Żyj z pasją w Krainie Rawki – organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców LGD”. Projekt jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju – zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców.

Na terenie każdej gminy z obszaru LGD „Kraina Rawki” zostanie zorganizowany jeden warsztat rękodzieła. O terminach i miejscach organizacji poszczególnych warsztatów będziemy sukcesywnie informować. Już teraz zdradzimy, że w ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty florystyczne, plecionkarskie, carvingu (rzeźbienie w owocach i warzywach), kosmetyków naturalnych i farbiarski.  A także zaprosimy Was na kurs tańca grupowego „Social Dance”

Dodatkowo zapraszamy na dwa wyjazdy studyjne, we wrześniu do Wiosek Tematycznych działających na naszym obszarze a w październiku do Winnicy Braci Petrasz.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1