Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wypromuj swoją firmę na targach krajowych i zagranicznych”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r. w godz. 13:00 – 15:00 (rejestracja od godz. 12:45) w sali  konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej w Łowiczu, Stary Rynek 16, I piętro.

Dla kogo?

Do skorzystania ze spotkania zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Województwa Łódzkiego.

Program spotkania

  • Omówienie zakresu wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, dotyczących w szczególności: celów i założeń konkursu, w tym: podmiotów uprawnionych
    do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, możliwych do sfinansowania wydatków, zagadnień formalnych i merytorycznych, zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  • Konsultacje indywidualne.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3884-spotkanie-informacyjne-pn-wypromuj-swoja-firme-na-targach-krajowych-i-zagranicznych pod przyciskiem „Weź udział”. Zapisy trwają do 26 listopada 2019 roku.