Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zaprasza mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki", rolników i przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w warsztatach zielarskich w Ziołowym Zakątku w Korycinach pod okiem Mirosława Angielczyka.

"Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów" to operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", która jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju – zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców. Jej celem jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez organizację cyklu warsztatów rozwijających ich pasje.

Miejsce realizacji zadania zostało wybrane ze względu na ogromne doświadczenie właściciela Ziołowego Zakątka Pana Mirosława Angielczyka oraz istniejący tam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, którego zadaniem jest przekazywanie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia, tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju. Ośrodek ma do dyspozycji ogród botaniczny z kolekcją roślin użytkowych, gospodarstwo ekologiczne, las, staw oraz laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt. Ziołowy Zakątek zajmuje się propagowaniem wiedzy zielarskiej, przy zachowaniu wiedzy o tradycji i zwyczajach w tej dziedzinie oraz prowadzi prace wdrożeniowe. Jest to najbardziej cenione miejsce w Polsce na tego typu warsztaty.

Program warsztatów będzie obejmował: zwiedzanie ogrodu botanicznego z przewodnikiem, 3-godzinne wykłady na temat zielarstwa, 4-godzinne wykłady plenerowe oraz warsztaty nalewkowe z wykorzystaniem ziół.

Wyjazd odbędzie się w terminie 23-25 maja 2022 roku.

Udział w wjeździe weźmie 25 osób, z czego 1 miejsce przewidziano dla osoby koordynującej projekt.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/C8D3cMFDckPKtMN49 

Co decyduje o wyniku rekrutacji?
1. Kolejność zgłoszeń.
2. Opis doczasowej działalności w zakresie zielarstwa.
3. Motywacja do wzięcia udziału w warsztatach.

Operacja własna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plakat Warsztaty Zielarskie