Serdecznie zapraszamy Członków Stowarszyszenia LGD "Kraina Rawki" na Walne Zebranie, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 14:00 w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach (ul. Kościuszki 25).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
  7. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2018 r.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie obrad.