Dnia 16 listopada 2018 r. w godz. 15:00-19:00 odbędzie się szkolenie "Rozwój turystyki edukacyjnej na obszarach wiejskich". Szkolenie skierowane jest do osób/podmiotów działających lub pragnących działać w sferze turystyki edukacyjnej.

Miejsce Szkolenia: Pałac Chojnata
Liczba miejsc: do 25 osób.

Program szkolenia:
15:00-15:40 Rejestracja uczestników i lunch.
15:40 - 17:00 - Jak przygotować profesjonalną ofertę turystyczną skierowaną do grup szkolnych?
17:00 - 18:00 - Podstawy BHP i pierwsza pomoc przy przyjmowaniu grup szkolnych.
18:00 - 18:30 - Dobre praktyki z kraju i z zagranicy.
18:30 - 19:00 Warsztat praktyczny.

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/cz5GAEgz9F9I5Vps1 

Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nalata 2014-2020 przedsięwzięcie 3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy mieszkańców nt. działalności w sferze turystyki finansowane w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".