Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym na 5. Świętokrzyski Festiwal Smaków w ramach aktywizacji mieszkańców obszaru LGD.

Impreza to największy w regionie kiermasz potraw i produktów regionalnych. Chcemy poznać dobre praktyki w promocji produktów lokalnych. Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.mwk.com.pl/slider/6501-swietokrzyski-festiwal-smakow

Wyjazd odbędzie się w sobotę 22 maja 2021 r. o godz. 9:00. Ruszamy spod MDK-u w Rawie Mazowieckiej do Parku Etnograficznego w Tokarni. Powrót późnym wieczorem.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru LGD „Kraina Rawki”(Gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek):
-przedstawiciele organizacji pozarządowych,
-przedstawiciele kół gospodyń wiejskich,
- rolnicy,
-przedsiębiorcy.

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń oraz motywacja do wzięcia udziału w wyjeździe.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ichsKAuGEq7UDt3Q6

Wypełniony formularz on-line należy przesłać do dnia 17 maja 2021 roku do godziny 15:00.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Marta Dudek, tel. 695 700 565, 46 814 50 18, biuro@krainarawki.eu

Zgłoszenie do udziału w wyjeździe studyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz publikację wizerunku w mediach oraz materiałach informacyjno – promocyjnych dotyczących realizacji działania.

Wyjazd studyjny organizowany jest w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

plakat_festiwal_smaków_lekki