Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem współpracy biznesowej z partnerami litewskimi na wyjazd studyjny na Litwę w dniach 3-6 września 2018 r. promujący przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez budowę partnerstwa na rzecz rozwoju międzynarodowego. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Całkowity koszt udziału w wyjeździe jest finansowany w ramach projektu. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 03 sierpnia 2018r. Poniżej regulamin oraz karta zgłoszenia na wyjazd.