Dnia 23 lutego 2023 r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w 2022 roku oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia i ich wpływ na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR.

Warsztat poprowadziła Dyrektor biura LGD „Kraina Rawki” Pani Marta Szymczak. W spotkaniu udział 11 osób, byli to członkowie organów LGD, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz beneficjenci działań LGD „Kraina Rawki”

Uczestnicy warsztatów pracowali na podstawie zestawień i materiałów z procesu realizacji LSR przygotowanych przez pracowników biura LGD. Wnioski, rozważania i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Warsztat Refleksyjny 2023