Dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 14.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Na zebraniu zostały podjęte uchwały dotyczące zmian w statucie oraz w regulaminach: Rady, Zarządu i Grantów „Krainy Rawki”. Na zakończenie Walnego Zebrania w świątecznym repertuarze wystąpiły dzieci z zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach oraz „Mariańskie Promyki”. Poczęstunek przygotowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bartnikach.