Dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Zebranie rozpoczął świąteczny występ Pani Natalyi Adamowicz wraz z córką oraz Panem Mirosławem Klimczakiem, który wprowadził nas w świąteczny nastrój. Następnie zostały podjęte uchwały zatwierdzające zmiany w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", zmiany w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia, zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia. Ostatnim punktem porządku obrad było przedstawienie przez biuro LGD prezentacji podsumowującej działania Stowarzyszenia w 2019 roku.