Dnia 07 maja 2018 roku w Hotelu Arkada w Niwnej (gm. Rawa Mazowiecka) miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach działań: Podejmowanie działalności gospodarczej, Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łącznie zostało podpisanych 14 umów. Umowy wręczał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Pan Dariusz Klimczak w obecności Pani Marii Kaczorowskiej - Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pani Mirosławy Jakiel - Naczelnik Wydziału Płatności oraz Pana Michała Kosmowskiego - Naczelnik Wydziału Wdrażania. Po podpisaniu umów zostało przeprowadzone krótkie szkolenie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotyczące rozliczeń w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.