Dziś w Trębaczewie po raz pierwszy odbyło się "Święto Modrzewia"! Wydarzenie połączone było z oficjalnym otwarciem miejsca rekreacji, które powstało w ramach projektu grantowego pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew stworzyło miejsce do aktywnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców wsi, zarówno dzieci jak i dorosłych. Na zagospodarowanie terenu rekreacji organizacja pozyskała 49 883 zł. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń, wybudowano drewnianą altanę i grilla. Nowe obiekty powstały przy boisku, które mieszkańcy własnymi silami zagospodarowali w 2015 roku.

Dlaczego "Święto Modrzewa"? Na północ od Trębaczewa leży Rezerwat Przyrody "Trębaczew", który stanowi bardzo cenne i nie zniszczone zbiorowisko drzew, wśród których najważniejszym i najokazalszym jest modrzew polski. W rezerwacie modrzew odnawia się naturalnie, tworząc drzewostany mieszane z sosną i dębem. To największe na Mazowszu skupisko modrzewi z tak bogatą florą. Wiek modrzewi określa się na około 100-160 lat.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Trębaczewie zaprezentowali dwa przedstawienia o tematyce ekologicznej. Udział w wydarzeniu wziął przedstawiciel Nadleśnictwa Skierniewice, który opowiedział uczestnikom o charakterystyce Rezerwatu Przyrody "Trębaczew". Przedstawienie zakończyło się występem Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowało również słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim organizatorom za wspaniałe wydarzenie!