Czas na projekt dla aktywnych, młodych i otwartych osób! Na organizacje z małych miejscowości i wsi czekają dotacje na projekty skierowane do młodzieży. Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące!

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2019 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w  KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, Ochotnicze Straże Pożarne oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2018 roku, o godzinie 12.00.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Regionalni Partnerzy Programu Równać Szanse we wtorki i czwartki w godzinach 13:00-17:00.

Dla województwa łódzkiego:
Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia
45-082 Opole, ul. Barlickiego
Adres e-mailowy: rsz.tak@gmail.com
tel. 608511550, 602629994