W dniach 15-16 lipca 2022 r. mieszkańcy z obszaru LGD „Kraina Rawki” i LGD – „Gniazdo” wzięli udział w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt. „Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi”. Celem wizyty studyjnej było zainteresowanie uczestników bytowaniem i ochroną bociana białego oraz pokazanie możliwości wykorzystywania potencjału regionu i lokalnych zasobów oraz pasji mieszkańców w budowaniu oferty turystycznej na przykładzie Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania Żywego Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, gdzie zapoznaliśmy się z etapem produkcji naczyń kamionkowych, począwszy od wytworzenia masy ceramicznej, poprzez proces odlewu form, ręczne toczenie, oczyszczanie, wypalanie, zdobienie, szkliwienie, po ostateczny, drugi wypał kamionkowych naczyń. Następnie udaliśmy się do Ośrodka Ratowania Dzikich Zwierząt „Klekusiowo”, tam obejrzeliśmy prezentację nt. bociana białego oraz zwiedziliśmy ośrodek. Kolejnym celem była Wioska Bociania w Niedźwiedzicach, która zdobyła tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej roku 2017.

Tego dnia nie zabrakło również części merytorycznej tj. prezentacji dot. zasad zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych, wykorzystania nowoczesnych technologii przy tworzeniu ofert pobytowych na przykładzie Questy - Wyprawy Odkrywców oraz ogólnoświatowej zabawy Geocaching. Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Szustka - Krajowy Animator Wiosek Tematycznych. Pan Krzysztof przez cały czas pobytu opiekował się merytorycznie naszą grupą, prezentując zrealizowane działania i projekty, za co pięknie dziękujemy.

Drugiego dnia wróciliśmy do Niedźwiedzic, gdzie przeszliśmy trasę Questu pt. "Przygoda z bocianem”. Odwiedziliśmy również Żabice – Wioskę z Rechotem, gdzie mieliśmy niespodziewane spotkanie z żabim liderem oraz przeszliśmy trasę Questu „Wyprawa o płazach” oraz Miłkowice – Wioskę Kolejarzy i Quest „Historia z koleją w tle”.

Dziękujemy wszystkim liderom i działaczom z Wiosek tematycznych, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z etapu zakładania i wdrażania pomysłu na ich tematyczną wieś. To był dla nas bardzo owocny czas. Wróciliśmy z nowymi pomysłami, które mamy nadzieję uda się wykorzystać na naszym terenie.

Projekt współpracy „Nasz kochany bocian biały” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.