„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który realizowaliśmy z 20 lokalnymi grupami działania z Polski oraz 1 partnerem zagranicznym.  Projekt był realizowany w okresie lipiec 2018r. – wrzesień 2020 r.

Projekt zakładał rozwój przedsiębiorczości na obszarach partnerskich LGD. Celem projektu był wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu.