Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” planuje dokonać aktualizacji wskaźników, przedsięwzięcia oraz zapisów dotyczących monitoringu i ewaluacji w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zamieszczamy do wglądu i konsultacji społecznych planowane zmiany. Zmiany znajdują się na stronach:30,31,34-36,39,41-44,48,50,67-69 i 73.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 11.02.2019 r.