Dnia 25.06.2022 w świetlicy wiejskiej w Mroczkowicach odbyły się warsztaty tkackie i wzięło w nich udział 20 osób, dorośli i dzieci.

Warsztaty tkania na nowoczesnych małych krosnach poprowadziła Pani Aleksandra Michno z firmy Zaradne. To firma, która zajmuje się warsztatami rękodzielniczymi w nowoczesnej formie.

Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, ćwiczyli wyobraźnię, mieli przyjemność obcowania z wełną, ale też innymi materiałami. Praca na krośnie relaksuje, a niektórych uczy cierpliwości.

Celem warsztatów była aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i odkrycie nowej pasji. Dla większości uczestników było to pierwsze spotkanie z krosnem, a efekty prac były imponujące.

Paniom z Mroczkowic dziękujemy za pyszny poczęstunek na koniec warsztatów.

Warsztaty zorganizowano w ramach operacji własnej pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.