Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania z wynikami naborów nr:
1/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej,
2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych,
4/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych.