Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza nabór na pracownika ds. koordynowania projektów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Okres zatrudnienia: zatrudnienie na zastępstwo (przewidywany okres co najmniej do 31 marca 2023 r.)

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”,
Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na pracownika ds. koordynowania projektów – umowa na zastępstwo” w terminie do 29 października 2021 r. na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO

KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ  O ZATRUDNIENIE