W dniu 3 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednym z beneficjentów pomocy jest COMPMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działalność gospodarczą prowadzi na terenie działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup wytłaczarki wraz z osprzętem, która służyć będzie do produkcji poliuretanowych kaniul do perfuzji naczyń przy przeszczepach. Pomoc w wysokości 90 000,00 złotych przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej oraz stworzenia jednego stanowiska pracy.