Ruszamy z naborem wniosków w ramach działania "Granty Krainy Rawki"! Wnioski można składać
w terminie 2-16 lipca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia lub przesyłać listem poleconym na adres biura LGD (decyduje data stempla pocztowego).
Aktualne wzory dokumentów dostępne są w zakładce Granty Krainy Rawki.

Czekamy na Państwa ciekawe inicjatywy!

Plakat GKR 2018