Kapliczki są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym i artystycznym.

W tym miesiącu każdy z nas ma szansę wziąć udział w tradycyjnym nabożeństwie majowym. Niepowtarzalny urok posiadają te, które odbywają się przy przydrożnych kapliczkach, szczególnie pięknie przystrojonych w tym wybranym miesiącu.

Kapliczki ubiera się wieńcami z gałęzi, żywymi i sztucznymi kwiatami, ustawia przy nich młode brzózki lub świerki, zapala lampki choinkowe, a kiedyś na tę okazję robiło się bibułkowe kwiaty i girlandy. Chcemy zobaczyć jak dzisiaj mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki” ozdabiają kapliczki z okazji nabożeństw majowych.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” ogłasza konkurs pn. „Najpiękniej Umajona Kapliczka”. Na zwycięzców czekają nagrody!

Konkurs ma na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, prezentację przyozdobionych przydrożnych i przydomowych kapliczek z okazji majowych nabożeństw, kultywowanie tradycji przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz inwentaryzację zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy, sołectwa i organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze działania LGD „Kraina Rawki”, tj. na terenie Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.

Co należy zrobić?

Wykonać zdjęcie umajonej kapliczki i wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym przesłać je na adres biuro@krainarawki.eu. Zgłoszenia można przesyłać od 8 do 15 maja 2020 roku.

Forma wyboru zwycięzców:

Od 18 do 31 maja 2020 roku głosowanie będzie odbywać się w serwisie Facebook poprzez użycie przycisku „Lubię to”, dla zdjęcia wybranej kapliczki z zaprezentowanych w Albumie konkursowym. Jedna osoba może oddać więcej niż jeden głos wyłącznie z konta osobistego.

Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, których zdjęcia z Umajoną Kapliczką uzyskają najwięcej głosów. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są bony do sklepów Bricomarché Rawa Mazowiecka i Bricomarché Skierniewice.

Oprócz nagród będą też wyróżnienia! Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” będą mogli przyznać maksymalnie 9 wyróżnień.

Przed przesłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu „Najpiękniej Umajona Kapliczka”.

Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umajona kapliczka