Niniejszym informujemy, iż dnia 04 kwietnia br. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania w ramach działania "Granty Krainy Rawki"

Uchwała nr XXIV/38/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”