Dnia 7 lutego 2020 r. w biurze LGD "Kraina Rawki" odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i  wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki". W obradach uczestniczyło 10 osób. Ze złożonych 58 wniosków dofinansowanie otrzymało 29 wnioskodawców. Poniżej znajduje się lista wniosków wybranych do dofinansowania i lista wniosków, które nie otrzymały wsparcia.