Informujemy, że w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 12:10 (powtórka 17 lutego 2021 r. godz. 16:30) na antenie Radia Victoria będzie można wysłuchać audycji z udziałem Pana Andrzeja Górczyńskiego - Przedstawiciela Zarządu Województwa Łódzkiego. Tematem rozmowy będzie działalność lokalnych grup działania, a także będzie mowa o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.