Tydzień temu zorganizowaliśmy warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia oraz wskazanie zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR. W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Włodzimierz Wojtaszek oraz przedstawiciel LGD „Gniazdo”. Moderatorem spotkania był Pan Mariusz Wachowicz – założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.  Podstawowym materiałem do pracy warsztatowej były zestawienia i materiały z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników LGD. Wnioski, rozważania i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *