Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. Szkolenia szansą na rozwój - Fundusze Europejskie na szkolenia dla pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw”.

Dla kogo?

Do skorzystania ze spotkania zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
na terenie województwa łódzkiego.

Kiedy?

Spotkanie odbędzie się w formule on-line: 9 grudnia 2020 r.  w godz. 10: 00 – 10:40 za pomocą komunikatora Cisco Webex.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4579-webinarium-pn-szkolenia-szansa-na-rozwoj-fundusze-europejskie-na-szkolenia-dla-pracownikow-mikro-malych-srednich-przedsiebiorstw.

Organizator informauje  o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń

Program spotkania

Dofinansowanie szkoleń w ramach:

1. Bazy Usług Rozwojowych

  • omówienie zasad korzystania z portalu i Instytucji udzielających wsparcia w województwie łódzkim,
  • przedstawienie zasad przyznawania finansowania.

2. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

3. Inwestuj w rozwój – pożyczka na kształcenie.

4. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.