W terminie 15-16 lipca 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zorganizowało wyjazd studyjny do partnera projektu - LGD Lider Zielonej Wielkopolski.

Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się uczestników wyjazdu z działaniami na rzecz przedsiębiorczości na terenie LGD. Poznaliśmy dobre praktyki w zakresie rozwijania przedsiębiorczości poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Odwiedziliśmy Zaniemyśl - Wyspę Raczyńskiego na jeziorze Raczyńskiego, która jest świetnym przykładem zagospodarowania wyspy na potrzeby turystyczne. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z inwestycją zagospodarowania terenu wokół jeziora w Kórniku i Arboretum oraz Dworem Typu Wielkopolskiego w Koszutach. Poznaliśmy dobrą praktykę w zakresie rozwijania przedsiębiorstwa rodzinnego - Browar rzemieślniczy GZUB. Udało nam się zwiedzić mikroprzedsiębiorstwo i wysłuchać wykładu na temat piwowarstwa. LGD Lider Zielonej Wielkopolski zaprezentowało nam swoje działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach wyjazdu pokazaliśmy mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie LGD „Lider Zielonej Wielkopolski”. Zdobytą podczas wyjazdu wiedzę, doświadczenia i inspiracje uczestnicy wyjazdu będą mogli wykorzystać na obszarze LGD „Kraina Rawki” wprowadzając nowe rozwiązania i tworząc płaszczyznę do rozwoju.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.