Kreator Przedsiębiorczości to największy projekt współpracy w Polsce, który realizowało 21 Lokalnych Grup Działania: 20 LGD z Polski i 1 partner ze Słowacji.

Przedsiębiorcze Dzieci - zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, których celem było poszerzanie wiedzy ekonomicznej dzieci, rozwinięcie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie dyspozycji do bycia przedsiębiorczym.

 • 13 oddziałów przedszkolnych
 • 15 przeszkolonych nauczycieli
 • 245 dzieci w wieku 3-6 lat objętych programem
 • 960 godzin zajęć „Przedsiębiorcze Dzieci”

Junior Biznes - działanie skierowane jest do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych składające się z: warsztatów „Szkoła Umiejętności Miękkich”, konkursu "Dostrzegamy - naprawiamy!", obozu dla zwycięzców konkursu i pakietu materiałów edukacyjnych dla szkół.

 • 16 szkół podstawowych
 • 72 godziny warsztatów „Szkoła Umiejętności Miękkich”
 • 178 uczniów biorących udział w warsztatach „Szkoła Umiejętności Miękkich”
 • 144 uczestników konkursu „Dostrzegamy-naprawiamy!”
 • 35 zwycięzców – uczestników obozu wakacyjnego.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – w siedzibie LGD „Kraina Rawki” powstała przestrzeń do wspierania rozwoju przedsiębiorczości. W swojej ofercie LCWP miało doradztwo, konsultacje, szkolenia, wsparcie marketingowe oraz wizyty studyjne. Oferta była skierowana do przedsiębiorców, osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 • 92 godziny doradztwa księgowego
 • 89 godzin doradztwa prawnego
 • Ponad 60 wspartych osób i podmiotów.
 • 6 nowych stron internetowych
 • 5 szkoleń odpowiadających na potrzeby mieszkańców
 • 2 wyjazdy studyjne

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI

JUNIOR BIZNES

LOKALNE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI