Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Biała Rawska - 11 000 zł, Gmina Cielądz - 11 500 zł, Gmina Kowiesy - 19 500 , Gmina Regnów - 15 000 , Gmina Sadkowice - 12 100 , Gmina Żelechlinek - 11 900 , dla pozostałych gmin tj.  Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Wiskitki wysokość  dostępnych środków wynosi po 10 000 .

Nabór odbędzie się w dniach 25 czerwca - 2 lipca 2021 r.

Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA!

Informujemy, że dokumenty dotyczące Grantów Krainy Rawki zostały zaktualizowane.

Aktualne wersje dokumentów znajdują się w zakładce "Dotacje" -> "Dokumenty GKR" oraz poniżej: