Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD "Kraina Rawki". Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej przez koronawirus COVID-19.

Uwagi do propozycji zmian w kryteriach wyboru operacji prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 22.07.2020 r. Zmiany zostały zaznaczone czerwonym i zielonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.