Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD "Kraina Rawki", które dotyczą:

  • przesunięć środków między przedsięwzięciami ze względu na uwolnienie różnic kursowych oraz pozostałe niewykorzystane kwoty,
  • zwiększenia liczby wskaźnika produktu dla poddziałania 1.1.2,
  • zwiększenia liczby wskaźnika produktu i rezultatu dla poddziałania 1.1.4,
  • dostosowanie procesu ewaluacji do Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 27 lutego 2023 r. Zmiany zostały oznaczone czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.