Informujemy, iż dnia 09 października odbędzie się konferencja zorganizowana w ramach projektu współpracy międzynarodowej „Leader dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa". Działanie19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.