W ramach operacji „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego" stworzyliśmy biuletyn informacyjny na temat różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!