Kraina Rawki

Strona główna

Nawigacja

Treść


Drodzy mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki”!
 

Do konkursu „Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego w roku 2017”, zorganizowanego przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej, zgłosiliśmy „Granty Krainy Rawki” jako działanie, które wspiera oddolne inicjatywy, aktywizuje i integruje mieszkańców oraz przyczynia się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Od dziś do końca marca 2018r. można oddać głos elektroniczny poprzez formularz:

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA

Liczymy, że wesprą Państwo naszą inicjatywę :)

 • data: 2018-02-15

Warsztat refleksyjny

Tydzień temu zorganizowaliśmy warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia oraz wskazanie zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR. W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Włodzimierz Wojtaszek oraz przedstawiciel LGD „Gniazdo”. Moderatorem spotkania był Pan Mariusz Wachowicz - założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.  Podstawowym materiałem do pracy warsztatowej były zestawienia i materiały z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników LGD. Wnioski, rozważania i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

  • data: 2018-02-12


Posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Dnia 08 lutego 2018 roku w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach odbyło się posiedzenie Członków Rady. Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki" oraz przeprowadzenie ponownej oceny wniosków w ramach naborów 2/2017 oraz 4/2017 w zakresie poszczególnych kryteriów. Poniżej lista wniosków wybranych do finansowania w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 

UWAGA!

W dniu 08 lutego 2018r. biuro LGD "Kraina Rawki" będzie czynne do godziny 09.00.


"Granty Krainy Rawki"
 

Dnia 01 lutego 2018 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z dziewięciu gmin zostało złożonych 38 wniosków na łączną kwotę 159 300,00zł. Poniżej lista wniosków złożonych do dofinansowania.


"Granty Krainy Rawki"

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach działania “Granty Krainy Rawki” informujemy, iż biura terenowe LGD “Kraina Rawki” w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach w przyszłym tygodniu będą czynne w godzinach:

Puszcza Mariańska:

Wtorek (30 stycznia) w godz. 8.00 - 11.30
Czwartek (1 lutego) w godz. 12.00 - 16.00

Wiskitki:

Wtorek (30 stycznia) w godz. 12.00 - 16.00
Czwartek (1 lutego) w godz. 8.00 - 11.30

 

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"

Zachęcamy Was do wypełnienia krótkiej ankiety i wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminach. Wyniki ankiety pomogą dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działania LGD "Kraina Rawki" do potrzeb mieszkańców i regionu. Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Link do ankiety → Ankieta LGD "Kraina Rawki"

 


"Granty Krainy Rawki"
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Termin składania wniosków: od 18.01.2018r. do 01.02.2018r. Poniżej zamieszczamy zaktualizowany regulamin naboru wraz z załącznikami. Wniosek oraz sprawozdanie w formacie do edycji znajdują się w zakładce "Granty Krainy Rawki".

Propozycje zmian w LSR

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020 w brzmieniu obowiązującym od 9 września br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” planuje dokonać aktualizacji wskaźników i przedsięwzięcia w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Potrzeba aktualizacji LSR wynika ze zmiany pojęcia „budowy i przebudowy” na „rozwój” w § 2 ust 1 pkt. 6 ww. rozporządzenia. Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zamieszczamy do wglądu i konsultacji społecznych planowane zmiany. Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 09.01.2018 r. Zmiany znajdują się na stronach: 30,31,36,42,45 i 70. 

Podsumowanie 2017 roku

Szanowni Państwo! Za nami rok działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule, który ma na celu podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych. Dziękujemy za współpracę i życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :)   

UWAGA

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym - 28.12.2017 biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 

UWAGA!

Biuro LGD "Kraina Rawki" w dniu 22 grudnia 2017r. (piątek) będzie czynne do godziny 12.00.

 


Wesołych Świąt!
 


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki",
Bartniki, 15.12.2017r. 

 

Dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 14.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Na zebraniu zostały podjęte uchwały dotyczące zmian w statucie oraz w regulaminach: Rady, Zarządu i Grantów „Krainy Rawki”. Na zakończenie Walnego Zebrania w świątecznym repertuarze wystąpiły dzieci z zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach oraz „Mariańskie Promyki”. Poczęstunek przygotowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bartnikach.

 

Walne Zebranie Członków LGD "Kraina Rawki"
 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach gm. Puszcza Mariańska odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie.
7. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady.
8. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia.
9. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2017 roku
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

 

Ogłoszenie o wynikach naboru 1/2017/G

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2017/G w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 30.11.2017r.

Propozycje zmian w LSR

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi projektu współpracy międzynarodowej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zamieszczamy do wglądu i konsultacji planowane zmiany. Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 08.12.2017 r.

 

Posiedzenie Członków Rady, 30.11.2017r.
 

W dniu 30 listopada (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie LGD "Kraina Rawki" w starej Rossosze odbędzie się posiedzenie członków Rady w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantu dotyczące naboru nr 1/2017/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektów grantowych. Łącznie zostało złożonych siedem wniosków na kwotę 339 450,00zł. Budżet naboru wynosi 296 000,00zł.

 • data: 2017-11-24

Aktualizacja LSR

W związku z akceptacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zamieszczamy zaktualizowany dokument. 

 • data: 2017-11-16


Projekt "Mama w pracy II"
 


Mamo! Jeśli chcesz wrócić do pracy ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Co można zyskać?
-zatrudnienie własnej niani lub dostęp do bazy niań,
-refundację 90% wynagrodzenia niani przez okres 12 miesięcy (maksymalnie do 31.12.2018 r.)
-wsparcie opiekuna w sprawach formalno-prawnych dotyczących umowy z nianią i dokumentami ZUS (zgłoszenia niani i rozliczania jej wynagrodzenia).
Projekt skierowany jest do kobiet, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.
Nabór trwa do 20 grudnia 2017!

Po więcej informacji kliknij TUTAJ

 

 

UWAGA!

W związku z naborami wniosków w ramach przedsiębiorczości i projektów grantowych oraz ich oceną informujemy, iż biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne do odwołania.

 • data: 2017-10-17


Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich
 


Serdecznie zapraszamy rolników, członków LGD, liderów wiejskich i wszystkich zainteresowanych na nieodpłatne szkolenie nt.: "Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich", które odbędzie się 16 października 2017r. (poniedziałek) w godz. 9.30-15.15 w restauracji Dworek, ul. Pisłudskiego 24, Skierniewice.

 • data: 2017-10-13


Posiedzenie Członków Rady, 16-17.10.2017r.

W dniach 16-17 października o godz. 10.00 w siedzibie LGD "Kraina Rawki" w starej Rossosze odbędzie się posiedzenie członków Rady w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczące naborów nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, 2/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, 3/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej, 4/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, objętych Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

 • data: 2017-10-13

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05 października 2017r. (czwartek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 • data: 2017-10-04

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I. Termin i miejsce składania wniosków:
• Termin: od 18.09.2017r. do dnia 17.10.2017r.
• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.


II. Forma wsparcia: 
• Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
• Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty.
• Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.12.2018 roku. 


III. Zakres tematyczny: 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).


IV. Zadanie:
W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzona będzie budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w liczbie 6 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.


V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
• Cel ogólny – “Kraina Rawki” mieszkańcami silna.
• 
Cel szczegółowy – Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD “Kraina Rawki”. 
• Wskaźnik produktu – Liczba wybudowanych ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.  6 sztuk.


VI. Warunki udzielenia wsparcia: 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.


VII. Kryteria wyboru operacji.
Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.


VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 


IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 296 000,00 zł


X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainarawki.eu


ZAŁĄCZNIKI:  
1) Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE] 
UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu. Link będzie aktywny od 18.09.2017 r. 
2) Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] 

3) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] 
4) Lokalne Kryteria Wyboru - Projekty Grantowe - [POBIERZ] 
5) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] 
6) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] 
7) Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ]
8) Wzór weksla - [POBIERZ] 
9) Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] 

10) Oświadczenie właściciela nieruchomości - [POBIERZ]

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU 

  • data: 2017-09-04


Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego PROW na lata 2014-2020

 

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego procedury wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej strategi rozwoju "Krainy Rawki" zostały zaakceptowane. W związku z tym, wkrótce będziemy mogli ustalić termin naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej. Wszystkim zainteresowanym polecamy bieżące śledzenie naszej strony internetowej oraz profilu na portalu Facebook, na których będziemy zamieszczać najważniejsze informacje, w tym terminy naborów oraz spotkań informacyjnych. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami, które znajdą Państwo w zakładce - Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 • data: 2017-07-14

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Konkurs foto 'Moja Gmina - przyroda, ludzie, obiekty'

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 215163

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-16

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.