Kraina Rawki

Strona g?ówna

Nawigacja

Treść


"Granty Krainy Rawki"
 


Beneficjentów, którym została przyznana pomoc w ramach działania "Granty Krainy Rawki" od dnia 20 kwietnia 2017r. zapraszamy na podpisanie umów i odbiór upoważnień do biura LGD w Starej Rossosze w godzinach 8.00-15.00.

Mieszkańców Gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki zapraszamy na podpisanie umów do biur terenowych w czwartki w godzinach pracy biura terenowego.
 

 • data: 2017-04-20


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 6 kwietnia 2017r. (czwartek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 • data: 2017-04-05


"Granty Krainy Rawki"
 

Niniejszym informujemy, iż dnia 04 kwietnia br. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania.

 • data: 2017-04-04

Posiedzenie Członków Rady, 04.04.2017r.

Niniejszym informujemy, iż dnia 04 kwietnia br. o godz. 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia będzie ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Dokonanie wyboru operacji, które mają być zrealizowane w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.​
 • data: 2017-04-03


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 30 marca 2017r. (czwartek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.
 

 • data: 2017-03-28

"Wybór oferty w trybie konkurencyjnym"
 

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl
 

"Granty Krainy Rawki"

Dnia 16 marca 2017 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z dziewięciu gmin zostały złożone 53 wnioski na łączną kwotę 212 200,00zł. Poniżej lista wniosków złożonych do dofinansowania.

 


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.03.2017r. (czwartek) biuro LGD "Kraina Rawki" w Starej Rossosze będzie nieczynne.
 

 • data: 2017-02-28

 

Informacja dla beneficjentów

Beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z dokumentem sporządzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.


"Granty Krainy Rawki"


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Termin składania wniosków: od 01.03.2017r. do 16.03.2017r.

 • data: 2017-02-24


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 23 lutego 2017r. (czwartek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 • data: 2017-02-22

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż 09 lutego 2017r. (czwartek) biuro LGD "Kraina Rawki" w Starej Rossosze będzie nieczynne.

 • data: 2017-02-08


Spotkanie informacyjne "Fundusze na start Twojej firmy"

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łowiczu zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. "Fundusze na start Twojej firmy".

 • data: 2017-02-06


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż 02 lutego 2017r. (czwartek) biuro Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" w Starej Rossosze oraz biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 • data: 2017-02-01

 

Ważna informacja dla beneficjentów
 

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 będzie odbywać się w trybie konkurencyjnym. ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Szczegóły znajdują się na stronie ARiMR:
 
http://www.arimr.gov.pl

 • data: 2017-01-19

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 stycznia 2017r. (czwartek) biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2017r. (wtorek) biuro LGD "Kraina Rawki" w Starej Rossosze będzie czynne do godziny 13.00.


Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Referat Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego , które odbędzie się 12 stycznia 2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, Łódź). 

Potrzebne informacje znajdują się na stronie www.ngo.lodzkie.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz program forum znajdują się poniżej.

 • data: 2017-01-05

 

Projekt "Nowy zawód - nowy start!"

 

 

Trwa nabór uczestników do projektu kierowanego do osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Uczestnikom oferowane jest m.in

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • płatny staż
 • pośrednictwo pracy zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia.

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2.2 – Wdrożenie programów typu outplacement.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajduje się na stronie: www.nowystart.plusk24.pl
Biuro projektu mieści się w Łodzi:
ul. Gdańska 91/93, bud.D, IV piętro, pok.43, 90-613 Łódź
tel. 504 092 727 oraz 512 340 468.

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", Boguszyce, 20.12.2016r.

 

 

Dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".  Na zebraniu zostały podjęte uchwały dotyczące zmiany kompetencji Walnego Zebrania i Zarządu odnośnie zatwierdzania procedur wyboru i oceny operacji oraz grantobiorców, a także zatwierdzania lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców. Na zakończenie Walnego Zebrania w świątecznym przedstawieniu wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguszycach.

 

 • data: 2016-12-22

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 22 grudnia 2016r. (czwartek) biuro terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będzie nieczynne.

 

 • data: 2016-12-21

 

Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentów
LGD „Kraina Rawki”

 

Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach działania 19.2 zamieszczamy do wglądu i konsultacji dokumenty, w których planowane jest wprowadzenie zmian. Wszystkie zmiany dokonane w dokumentach są oznaczone kolorem czerwonym oraz opatrzone są komentarzem wyjaśniającym.

Uwagi do propozycji zmian kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 28.12.2016 r., można je także konsultować w drodze rozmowy telefonicznej lub przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) i złożyć w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu w godzinach pracy biura.

Aktualne kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 • data: 2016-12-14

 

Fundacja Fundusz Współpracy
Projekt "Sukces we własnej firmie"

 

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Sukces we własnej firmie” realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach projektu Fundacja oferuje profesjonalne szkolenie i doradztwo oraz bezzwrotną dotację na założenie firmy (do wysokości 22 700zł), a także wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Rekrutacja do projektu trwa do 10 stycznia 2017r. Więcej szczegółów znajduje się w poniższych dokumentach oraz pod numerem telefonu +48 22 4509867/+48 885 243 187 lub adresem e-mail ikowalska@cofund.org.pl / swwf@cofund.org.pl

 

Walne Zebranie Członków LGD "Kraina Rawki"

Niniejszym informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Centrum Aktywizacji Kulturalnej w Boguszycach (gmina Rawa Mazowiecka) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Omówienie zmian w Statucie.
 7. Omówienie zmian w Regulaminie Rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” do Łódzkiego Związku Stowarzyszeń o nazwie „Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania”.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.
 • data: 2016-12-13

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 08.12.2016r. (czwartek) biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 


Generator wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła elektroniczny generator wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. 

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Link do generatora znajduje się poniżej.

http://www.arimr.gov.pl

 • data: 2016-12-05


Aktualizacja dokumentów
 

Dnia 23 listopada 2016r. została zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 listopada 2016r. (wtorek) biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 

 • data: 2016-11-10

INFORMACJA
 

Beneficjentów, którym została przyznana pomoc w ramach działania "Granty Krainy Rawki" od dnia 27 października 2016r. zapraszamy na podpisanie umów i odbiór upoważnień do biura LGD w Starej Rossosze w godzinach 8.00-15.00.

Mieszkańców Gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki zapraszamy na podpisanie umów do biur terenowych we wtorki i czwartki w godzinach pracy biura terenowego.

 

 • data: 2016-10-26

 

Posiedzenie Członków Rady, 12.10.2016r.


Niniejszym informujemy, iż dnia 12 października br. w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 

 

Wyjazd studyjny do Stowarzyszenia
"Suwalsko-Sejneńska" Lokalna Grupa Działania 
(06-08 października 2016r.)

     W dniach 06-08.10.2016r. lokalni liderzy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do miejscowości Kukle w województwie podlaskim. Wyjazd ten miał na celu wymianę doświadczeń z „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupą Działania. Dwadzieścia cztery najaktywniejsze osoby z „Krainy Rawki” zapoznały się z kilkoma projektami, które uzyskały dofinansowanie z programu LEADER.

 

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 października 2016r. (czwartek) biuro w Starej Rossosze oraz biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 

 • data: 2016-10-11

 

Posiedzenie Członków Rady, 12.10.2016r.

Niniejszym informujemy, iż dnia 12 października br. o godz. 9.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia będzie ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 6. Dokonanie wyboru operacji, które mają być zrealizowane w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.​
 • data: 2016-10-05


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 6 i 11 października 2016r. (czwartek, wtorek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 

 • data: 2016-10-04

"Granty Krainy Rawki"

Dnia 29 września 2016 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z ośmiu gmin zostało złożonych 46 wniosków na łączną kwotę 174 500,00 zł. Z gminy Regnów nie złożono żadnego wniosku. Poniżej lista wniosków złożonych do dofinansowania.

 

 

Wyjazd studyjny dla członków LGD "Kraina Rawki" 
do Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska" Lokalna Grupa Działania
(06-08 października 2016r.)

 

Poniżej zamieszczamy program wizyty studyjnej. Prosimy uczestników o zapoznanie się z dokumentem.

Uwaga!

Wyjazd: 06.10.2016r. - o godzinie 06:00 z Rawy Mazowieckiej - parking Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka. O godzinie 06:45 - zbiórka dla członków LGD z gmin Wiskitki i Puszcza Mariańska  na Placu Wolności w Wiskitkach.

 

 • data: 2016-09-23

 

Program "Równać szanse"
 

W związku z trwającym naborem wniosków w Programie „Równać Szanse”, Referat Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 30 września o godz. 9:30

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W konkursie o dotacje 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się domy kultury i biblioteki, a także organizacje pozarządowe i nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Termin zgłoszeń mija już 21 września, ale może zostać przedłużony. 

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z p. Olgą Bogdańską z Kancelarii Marszałka tel. 42 663 34 67

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rownacszanse.pl

 

 

Nowy nabór w ramach działania Granty Krainy Rawki!

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

Termin składania wniosków:

Od dnia 15 września 2016 r. do dnia 29 września 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Dla Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Żelechlinek:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”

Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)

 

Dla Gminy Puszcza Mariańska:

Dawne biuro LGD "Echo Puszczy Bolimowskiej"
ul. Króla Jana Sobieskiego 1

(wtorki w godz.  8.00-11.00, czwartki  w godz. 12.00-15.30)

 

Dla Gminy Wiskitki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
ul. Kościuszki 25 - budynek gimnazjum)

(wtorki  w godz.  12.00-15.30, czwartki w godz. 8.00-11.00)

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest dostępny w biurze LGD oraz biurze terenowym i na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” – www.krainarawki.eu w zakładce "Granty Krainy Rawki".

 

Wysokość dostępnych środków:

Wysokość dostępnych środków dla obszaru realizacji LSR (tj. dla obszaru Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek) przeznaczonych na realizację powyższego działania wynosi:

 

Dla Gminy Biała Rawska: 10 000,00 zł

Dla Gminy Cielądz: 11 500,00 zł

Dla Gminy Kowiesy: 10 000,00 zł

Dla Gminy Puszcza Mariańska: 10 000,00 zł

Dla Gminy Rawa Mazowiecka: 10 000,00 zł

Dla Gminy Regnów: 18 000,00 zł

Dla Gminy Sadkowice: 10 000,00 zł

Dla Gminy Wiskitki: 10,000 zł

Dla Gminy Żelechlinek: 10,000 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz pod numerami telefonów: 46 814 50 18, 665 555 342, 695 700 565 w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub w biurze terenowym w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach i pod numerem tel. 691 555 426.

 • data: 2016-09-12

 

Spotkanie informacyjne

 

 

Dnia 07 września 2016 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów z grup defaworyzowanych (osoby do 25 roku życia oraz osoby w wieku 50+). Na spotkania przybyła prawie setka uczestników. Z przedstawionej prezentacji mogli się oni dowiedzieć jakie są warunki i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach podejmowania/rozwoju działalności gospodarczej oraz projektów grantowych w ramach działania PROW 2014-2020. Spotkania cieszyły się ogromną frekwencją i zainteresowaniem. W związku z tym, przed naborami wniosków zostaną jeszcze poprowadzone spotkania w każdej z gmin członkowskich LGD "Krainy Rawki". O terminach i godzinach spotkań będziemy informować na stronie internetowej oraz w prasie.

 

 

 

UWAGA

Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione  na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami dostepne są na naszej stronie w zakładce Wnioski PROW 2014-2020.

Informujemy także, iż każdy beneficjent ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:

 • na podjęcie działalności gospodarczej,
 • na rozwój przedsiębiorstwa,
 • na projekty grantowe,

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

 

Broszura informacyjna

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"!

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną broszurę informacyjną dla beneficjentów. 

Zapraszmy do zapoznania się.


Spotkania informacyjne w LGD "Kraina Rawki"

 

 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców
 

Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umieściła na swojej stronie internetowej formularze wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", które skierowane są do beneficjentów zainteresowanych operacjami w zakresie rozwijania bądź podejmowania działalności gospodarczej.

Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami dostepne są na naszej stronie w zakładce Wnioski PROW 2014-2020.

Informujemy także, iż każdy beneficjent ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:

 • na podjęcie działalności gospodarczej,
 • na rozwój przedsiębiorstwa,
 • na projekty grantowe,

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

Biura terenowe LGD "Kraina Rawki"

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym (do końca sierpnia 2016r.) biura terenowe Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą czynne:

- w Puszczy Mariańskiej - we wtorki w godz. 12.00 - 16.00

- w Wiskitkach - we wtorki w godz. 8.00 - 11.30

W dniach 26 i 28 lipca biura terenowe będą nieczynne.

 

II Piknik Świętojański w Starej Rossosze

 

19 czerwca 2016r. w Starej Rossosze odbył się II Piknik Świętojański. Piknik miał na celu zachowanie starych tradycji i zwyczajów. Dzięki Imprezie Świętojańskiej połączonej z wiciem wianków i tańcami przy muzyce regionalnej były promowane wartości kultury ludowej wśród mieszkańców. Podczas pikniku wspaniale przygrywały zespoły ludowe: Podchlebnicki ze Starej Wojskiej, Wilkowianie z Wilkowic, Cymbarka z Cielądza, Sierzchowianie z Sierzchów, Pod Różą z Wilkowic, Wspomnienie z Bylin Starych oraz Marzenie z Regnowa. Na piknik przybyło wielu gości, którzy wspólnie bawili się do wieczora.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

Walne Zebranie Członków LGD "Kraina Rawki"
Żelechlin, 15.06.2016r.

 


Dnia 15 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Żelechlinie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". 

Zgodnie ze Statutem LGD, władzami Stowarzyszenia są: Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna. W skład każdego organu wchodzą reprezentanci każdej z dziewięciu gmin członkowskich, tj. Białej Rawskiej, Cielądza, Kowies, Puszczy Mariańskiej, Rawy Mazowieckiej, Regnowa, Sadkowic, Wiskitek i Żelechlinka. W wyniku tajnych wyborów skład Zarządu i Rady, pozostał bez zmian, natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszły trzy nowe osoby.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 1. Janusz Rosiak – prezes
 2. Aleksandra Pilewska - wiceprezes
 3. Teresa Słoma - wiceprezes
 4. Piotr Libera - skarbnik
 5. Agata Magiera 
 6. Dorota Niezabitowska-Pawlikowska
 7. Mariusz Cheba
 8. Krzysztof Sobczyk 
 9. Artur Wojtysiak 

Rada jest organem decyzyjnym LGD. Do jego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Gmina Biała Rawska reprezentowana przez Burmistrza Wacława Jacka Adamczyka
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie reprezentowana przez Jana Babickiego (Gmina Biała Rawska)
 3. Śliwa Zdzisław (Gmina Biała Rawska)
 4. Gmina Cielądz reprezentowana przez Wójta Pawła Królaka
 5. P.H.U. „KOLOR DOM” Sypka Sylwester (Gmina Cielądz)
 6. Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Jarosława Pepkę
 7. Oziębło Krystyna (Gmina Kowiesy)
 8. Gmina Puszcza Mariańska reprezentowana przez Wójta Michała Staniaka
 9. Niewczas Katarzyna (Gmina Puszcza Mariańska)
 10. Gmina Rawa Mazowiecka reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Starczewskiego
 11. Pazurek Tadeusz (Gmina Rawa Mazowiecka)
 12. Gmina Regnów reprezentowana przez Wójta Tomasza Wojdalskiego
 13. Sumińska Ilona (Gmina Regnów)
 14. Gmina Sadkowice reprezentowana przez Wójta Karolinę Kowalską
 15. Wasiak Antoni (Gmina Sadkowice)
 16. Gmina Wiskitki reprezentowana przez Wójta Franciszka Grzegorza Miastowskiego
 17. Migda Kazimierz (Gmina Wiskitki)
 18. Gmina Żelechlinek reprezentowana przez Bogdana Kaczmarka
 19. Rudziński Tadeusz- Punkt sprzedaży drobiu (Gmina Żelechlinek)

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 1. Rudnicki Dariusz (Gmina Biała Rawska) - przewodniczący
 2. Jakubiak Anna (Gmina Rawa Mazowiecka) - sekretarz
 3. Zieliński Sławomir (Gmina Cielądz)
 4. Melon Elżbieta (Gmina Kowiesy)
 5. Lubecki Andrzej (Gmina Puszcza Mariańska)
 6. Tkaczyk Kazimierz (Gmina Regnów)
 7. Gortatowicz Jarosław (Gmina Sadkowice)
 8. Skibińska Danuta (Gmina Wiskitki)
 9. Michniewska Aneta (Gmina Żelechlinek)

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD "Kraina Rawki"

 

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2015.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2012-2016.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 12. Przerwa w obradach.
 13. Wybory organów LGD „Kraina Rawki".
 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru organów LGD "Kraina Rawki".
 15. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 16. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.


"II Sprzątanie Rawki"
 

Udział w sesjach Rad Gmin

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 złożona przez LGD „Kraina Rawki” została pozytywnie oceniona i znalazła się w czołówce rankingu lokalnych grup działania. Informacja ta nie umknęła włodarzom naszych Gmin członkowskich i w związku z powyższym Pan Janusz Rosiak – Prezes LGD, jest zapraszany do udziału w sesjach Rad Gmin. Podczas swoich wystąpień, Pan Rosiak szczegółowo przybliża zasady programu LEADER w nowym okresie programowania oraz przedstawia możliwości uzyskania dofinansowania. Podczas sesji Pan Janusz Rosiak udzielał również odpowiedzi na pytania dotyczące nowej strategii i warunków otrzymania pomocy, a także zachęca nieformalne grupy do korzystania z dotychczasowego działania „Granty Krainy Rawki”. Najbliższe spotkanie z członkami Rad Gmin i Sołtysami odbędzie się w Puszczy Mariańskiej i Regnowie.

Broszura informacyjna

 

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"!

Ponizej zamieszczamy zaktualizowaną broszurę informacyjną dla beneficjentów. 

Zapraszmy do zapoznania się.

Jednocześnie, w związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż czekamy na podpisanie umowy ramowej i mamy nadzieję, że jeszcze w wakacje uda się ogłosić pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy.

 

Lista ocenionych lokalnych strategii rozwoju 

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność uchwaliła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju, które zostały zgłoszone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniach od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 roku. Z radością informujemy, iż lokalna strategia rozwoju złożona przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” znalazła się w czołówce rankingu lokalnych grup działania uzyskując 213 punktów na 247 możliwych. Radość jest tym większa, iż dokument był przygotowywany wyłącznie przez członków Zarządu i pracowników biura LGD „Kraina Rawki”, bez wsparcia eksperckiego. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas i włączyli się w pracę nad dokumentem biorąc udział w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w każdej gminie członkowskiej LGD. Budżet na lata 2014-2020 wynosi 7 milionów złotych, z czego 50% przeznaczymy na rozwój przedsiębiorczości.  Środki pochodzą z Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Uchwała Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

 

INFORMACJA
 


Beneficjentów, którym została przyznana pomoc w ramach działania "Granty Krainy Rawki" od dnia 01 kwietnia 2016r. zapraszamy na podpisanie umów i odbiór upoważnień do biura LGD w Starej Rossosze w godzinach 8.00-15.00.

Mieszkańców Gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki zapraszamy na podpisanie umów do biur terenowych we wtorki i czwartki w godzinach pracy biura terenowego.

 

 

 

Posiedzenie Członków Rady, 10.03.2016r.

Niniejszym informujemy, iż dnia 10 marca br. w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

 

Granty Krainy Rawki

Dnia 01 marca 2016 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z dziewięciu gmin zostało złożonych 57 wniosków na łączną kwotę 217 638,90 zł. Poniżej lista wniosków złożonych do dofinansowania.

 

 

 

 

Nowy nabór w ramach działania Granty Krainy Rawki!
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

Termin składania wniosków:

Od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 01 marca 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Dla Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Żelechlinek:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”

Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)

 

Dla Gminy Puszcza Mariańska:

Dawne biuro LGD "Echo Puszczy Bolimowskiej"
ul. Króla Jana Sobieskiego 1

(wtorki w godz.  8.00-11.00, czwartki  w godz. 12.00-15.30)

 

Dla Gminy Wiskitki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
ul. Kościuszki 25 - budynek gimnazjum)

(wtorki  w godz.  12.00-15.30, czwartki w godz. 8.00-11.00)

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest dostępny w biurze LGD oraz biurze terenowym i na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” – www.krainarawki.eu w zakładce "Granty Krainy Rawki".

 

Wysokość dostępnych środków:

Wysokość dostępnych środków dla obszaru realizacji LSR (tj. dla obszaru Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek) przeznaczonych na realizację powyższego działania wynosi:

 

Dla Gminy Biała Rawska: 10 000,00 zł

Dla Gminy Cielądz: 10 000,00 zł

Dla Gminy Kowiesy: 10 000,00 zł

Dla Gminy Puszcza Mariańska: 10 000,00 zł

Dla Gminy Rawa Mazowiecka: 10 000,00 zł

Dla Gminy Regnów: 25 000,00 zł

Dla Gminy Sadkowice: 10 000,00 zł

Dla Gminy Wiskitki: 10,000 zł

Dla Gminy Żelechlinek: 10,000 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz pod numerami telefonów: 46 814 50 18, 665 555 343 w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub w biurze terenowym w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach i pod numerem tel. 695 700 565.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj 

 

Zapraszamy!

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 11 grudnia 2015r. (piątek) o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej (gmina Kowiesy) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Omówienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Walnego Zebrania, Regulaminu Rady, Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz Regulaminu Zarządu.
 10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady i Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady i Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań majątkowych  przez Zarząd.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.
 15. Poczęstunek przygotowany przez KGW z Woli Pękoszewskiej.
   

 

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD "Kraina Rawki", 08.09.2015r.

 

Dnia 08 września 2015r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas Zebrania zostały przyjęte uchwały w sprawie: zmian w statucie, odwołania Rady, uzupełnienia składu Rady oraz ustalenia składki członkowskiej dla organizacji pozarządowych.
 

 

INFORMACJA

Beneficjentów, którym została przyznana pomoc w ramach działania "Granty Krainy Rawki" od dnia 20 października 2015r. zapraszamy na podpisanie umów i odbiór upoważnień do biura LGD w Starej Rossosze w godzinach 8.00-15.00. 

Mieszkańców Gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki zapraszamy na podpisanie umów do biur terenowych we wtorki i czwartki w godzinach pracy biura terenowego. 

 

 

Posiedzenie Członków Rady, 12.10.2015 r.

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 12 października br. w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Głównym celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach naboru "Granty Krainy Rawki".

 

 

Podsumowanie naboru w ramach działania "Granty Krainy Rawki"

 

W dniu 30 września 2015 r. zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Wpłynęło 57 wniosków na łączną kwotę 241 470,00 zł.

 

"Konsultacje społeczne"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące nasz dotychczasowy cykl konsultacji z mieszkańcami obszaru LGD "Kraina Rawki".

Cały czas można zgłaszać do nas chęć realizacji swoich pomysłów z wykorzystaniem środków LEADER-a. Na fiszki projektowe czekamy do 31 grudnia 2015r. 

 

Zapraszamy do biur terenowych!

 

 

Wraz z obszarem zwiększył się także zasięg naszego biura!
Od 1 września 2015r. serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biura Terenowego LGD "Kraina Rawki" w gminach Puszcza Mariańska oraz Wiskitki.

 

Puszcza Mariańska (siedziba: dawne biuro LGD "Echo Puszczy Bolimowskiej" ul. Króla Jana Sobieskiego 1 )

Godziny otwarcia:  Wtorki     8.00-11.30
                           Czwartki  12.00-16.00

 

Wiskitki (siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
ul. Kościuszki 25 - budynek gimnazjum)

Godziny otwarcia:  Wtorki      12.00-16.00
                           Czwartki     8.00-11.30

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020.

Konsultacje społeczne w ramach planu włączenia społeczności lokalnej w przygotwanie LSR do roku 2020.

 

Za nami już dziewięć spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR do roku 2020.
Spotkalismy się z mieszkańcami wszystkich Gmin, na terenie których działamy, tj. Białej Rawskiej, Cielądza, Rawy Mazowieckiej, Sadkowic, Żelechlinka, Regnowa, Puszczy Mariańskiej, Wiskitek i Kowies.

Poznaliśmy mocne i słabe strony obszaru oraz zapisaliśmy pomysły, jakie mieszkańcy chcą realizować w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. W najbliższych dniach, na podstawie zebranych informacji przygotujemy analizę SWOT całego obszaru, która zostanie zaprezentowana podczas spotkania w dniu 19.09.2015 r. w siedzibie LGD w Starej Rossosze.
Składamy serdeczne podziękowania Galerii „Lawendówka”, Wiosce Mchu i Paproci, Wiosce Pomidorowej, Wiosce Dębowej,  Wiosce Różanej, Wiosce Jabłkowej, Stowarzyszeniu "Aktywni dla Gminy Żelechlinek",  Wiosce Wiśniowej, Stowarzyszeniu Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych Restauracji Żyrafa oraz Wiosce Rybnej za przygotowanie pysznych poczęstunków!

 

 Galeria zdjęć z Białej Rawskiej.

Galeria zdjęć z Cielądza.

Galeria zdjęć z Rawy Mazowieckiej.

Galeria zdjęć z Bujał (Gmina Sadkowice).

Galeria zdjęć z Żelechlinka.

Galeria zdjęć z Regnowa.

Galeria zdjęć z Puszczy Mariańskiej i Wiskitek.

Galeria zdjęć z Kowies.

 

Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach i zapraszamy na spotkanie podsumowujące w dniu 18.09.2015 r. w Starej Rossosze!

 

Piknik Organizacji Pozarządowych
"Skarbnica Inicjatyw" w Puszczy Mariańskiej,
06 września 2015r.

 

 

Serdecznie zapraszamy na Piknik Organizacji Pozarządowych "Skarbnica Inicjatyw", który odbędzie się 06 września 2015r. w Puszczy Mariańskiej w godzinach 12-20.30 na Placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej. W planie są m.in. występy zespołów muzycznych, konkursy i wiele atrakcji dla dzieci, zapraszamy! 

 


Dożynki Gminne w Gminie Wiskitki, 23 sierpnia 2015r.

 

 

Gmina Wiskitki jest nową gminą członkowską LGD "Kraina Rawki". Cieszymy się, że obszar naszego działania powiększył się o piękne tereny, które będzie okazja już niebawem odwiedzić. W imieniu Gminy Wiskitki serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się w najbliższą niedzielę 23 sierpnia w Miedniewicach. Z pewnością nie zabraknie tam pięknej muzyki, wspaniałych atrakcji i pysznego jedzenia. Zapraszamy!

 

 

Ogólnopolski konkurs dożynkowy
"ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!"

 

 

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju - ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs  na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!”  Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!

17 sierpnia ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przez ogólnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to użytkownicy portalu, czyli członkowie KGW, KR i stowarzyszeń z całej Polski będą mogli wybrać ten jedyny, zwycięski wieniec w etapie ogólnopolskim – mówi Paulina Boruń, redaktor mojeKGW.pl. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych.

Życzymy miłej zabawy i zapraszamy do poznania szczegółów na stronie www.mojekgw.pl 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki"

 

 

Dnia 10 sierpnia 2015 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

W związku z przyjęciem do Stowarzyszenia trzech nowych gmin członkowskich podczas Walnego Zebrania zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowania do Zarządu jednogłośnie przyjęto trzech nowych członków: Panią Aleksandrę Pilewską z Gminy Wiskitki, Pana Artura Wojtysiaka z Gminy Żelechlinek oraz Pana Krzysztofa Sobczyka z Gminy Puszcza Mariańska. 

Skład Komisji Rewizyjnej również powiększył się o trzy osoby. Są to: Pani Aneta Michniewska z Gminy Żelechlinek, Pani Danuta Skibińska z Gminy Wiskitki oraz Pan Andrzej Lubecki z Gminy Puszcza Mariańska.

 

 

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 10 sierpnia 2015r. (poniedziałek)
o godzinie 14.00 w siedzibie LGD "Kraina Rawki" odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu  Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Omówienie zmian osobowych jakie muszą zostać dokonane w związku
  z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31.07.2015 r. w godz. 10.00 - 11.00 podczas Sesji Rady Gminy Cielądz odbędzie się spotkanie, podczas którego podsumujemy okres 2007 -2013, jak rownież przedstawimy główne priorytety w jakie wpisuje się RLKS w okresie 2014-2020 oraz omówimy zasady i zakresy przyznania pomocy na podstawie projektu rozporądzenia. 

 

 

Lista wniosków wybranych do finansowania w ramach działania
"Granty Krainy Rawki"

Lp.

Znak Sprawy

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Przyznana kwota pomocy

GMINA REGNÓW

1.

1/GKR/2015/U

Wioska Wiśniowa

Organizacja imprezy plenerowej „Święto wiśni” połączonej z obchodami 20-lecia reaktywowania Gminy Regnów.

5 000 zł

2.

2/GKR/2015/U

Gmina Regnów

Organizacja imprezy integracyjnej z okazji jubileuszu 20-lecia reaktywowania Gminy Regnów.

5 000 zł

 

 

Posiedzenie Członków Rady

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 27 lipca br. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia będzie ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach naboru uzupelniającego "Granty Krainy Rawki".

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 6. Dokonanie wyboru operacji, które mają być zrealizowane w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

"Granty Krainy Rawki"

 

Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych z Gminy Regnów w ramach naboru uzupełniajacego "Granty Krainy Rawki" w dniach 13-20 lipca 2015 r. 

 

Lp.

Znak Sprawy

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana
kwota pomocy

GMINA REGNÓW

1.

1/GKR/2015/U

Wioska Wiśniowa

Organizacja imprezy plenerowej „Święto wiśni” połączonej z obchodami 20-lecia reaktywowania Gminy Regnów.

5 000 zł

2.

2/GKR/2015/U

Gmina Regnów

Organizacja imprezy integracyjnej z okazji jubileuszu 20-lecia reaktywowania Gminy Regnów.

5 000 zł

 


 

Nabór uzupełniający dla Gminy Regnów 
w ramach działania "Granty Krainy Rawki"


 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza nabór uzupełniający dla Gminy Regnów w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Wysokość dostępnych środków to 15 000 zł.
 

Termin składania wniosków:

Od dnia 13 lipca 2015r. do dnia 20 lipca 2015r.


Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”

Stara Rossocha 1

96-200 Rawa Mazowiecka

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00)


Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest dostępny w biurze LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce "Granty Krainy Rawki".

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz pod numerami telefonów: 46 814 50 18, 665 555 343 w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD "Kraina Rawki", 29 czerwca 2015r.

 

W dniu 29 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Jednogłośnie zostało udzielone absolutorium Zarządowi, a uchwałą Nr 5/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia obszar LGD "Kraina Rawki" został rozszerzony o obszar Gmin: Puszcza Mariańska, Wiskitki i Żelechlinek. Oznacza to, że obecnie będziemy działać na terenie dziewięciu gmin dwóch województw (łódzkiego i mazowieckiego), na obszarze 1104 km2 i na rzecz 56 711 mieszkańców!

 

Konkurs dla aktywnych grup kobiet "Kobiety na start"

 

 

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. wydawca "Tygodnika Poradnika Rolniczego", Top Agrar Polska oraz czasopismo "Modna Gospodyni"  zapraszają do udziału w konkursie "Kobiety na start", którego celem jest promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich i innych grup kobiet wiejskich, oraz prezentacja tych grup kobiet, które aktywnie działają na rzecz otaczającego ich środowiska, np. integracji z lokalną społecznością. W konkursie udział wziąć mogą zarówno sformalizowane KGW, jak i inne podmioty prowadzące działalność o charakterze podobnym do Kół Gospodyń Wiejskich (stowarzyszenia, grupy niezarejestrowane i niezrzeszone).

Regulamin, formularz i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.modnagospodyni.pl

 

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2015r. (poniedziałek)
o godzinie 10.00 w siedzibie LGD "Kraina Rawki" odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2014.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań za rok 2014 oraz  udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 11. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 14. Przerwa w obradach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego.
 16. Omówienie zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

 

 

12-14 czerwca 2015r.
Rajd rowerowy oraz akcja sprzątania rezerwatu przyrody
w Krainie Rawki !

 

 

Program Rajdu Rowerowego:

12 czerwca (piątek)

godz.16.00- 16.30 - zbiórka i zapisy na rajd. Rynek Skierniewice, docelowa liczba uczestników 15 osób.

godz. 16.35 - wyjazd na trasę rajdu. Trasa – Skierniewice, Dębowa Góra, Rzeczków (grodzisko), Rzędków, Kwasowiec, Zglinna Duża, Stara Rossocha, Janolin, Wałowice, Rawa Mazowiecka.

godz.20.00 - przyjazd do Rawy. Zakwaterowanie w hotelu „Tatar”.

13 czerwca (sobota)

godz.8.00-9.00 – śniadanie

godz. 10.00 – zbiórka i omówienie akcji sprzątania

godz.11.00 – uroczyste otwarcie szlaku rowerowego i akcji sprzątania

godz.11.30–14.00 - sprzątanie terenów wokół zbiornika „Tatar Górny” i „Tatar Dolny”

godz.14.00-16.30 – wycieczka na rowerach wokół Rawy Mazowieckiej szlakiem „Grodzisk Piastów Mazowieckich” (Anielska Góra – grodzisko).

godz.16.30 – przyjazd do hotelu „Tatar”.

godz.17.00 – uroczyste zakończenie rajdu i akcji sprzątania, obiad.

godz.18.00 – konkurs wiedzy turystyczno- przyrodniczej,

godz.19.30 – ognisko i wręczenie nagród w konkursie. Nocleg w hotelu.

14 czerwca (niedziela)

godz. 7.00-8.00 – pobudka i śniadanie

godz. 9.00 – wyjazd na trasę rajdu. Powrót do Skierniewic szlakiem „Grodzisk Piastów Mazowieckich”: Rawa Mazowiecka, Żydomice, Kurzeszyn Stary(grodzisko), Nowy Dwór, Stara Rawa (grodzisko), Trzcianna, Rawiczów, Skierniewice. Zakończenie rajdu.

 

Program kajakowej akcji sprzątania:

13 czerwca (sobota)

godz. 9.00 – przyjazd kajaków i kajakarzy do hotelu „Tatar” w Rawie Mazowieckiej, zakwaterowanie.

godz.9.30 – zapisy i podział odcinków rzeki do sprzątania.

godz. 11.00 – uroczyste otwarcie akcji sprzątania

godz.11.30 – rozwiezienie uczestników akcji sprzątania na rzekę.

godz.16.30- zakończenie akcji sprzątania, powrót do hotelu.

godz. 17.00 – uroczyste zakończenie akcji, obiad.

godz.18.00 – konkurs wiedzy turystyczno- przyrodniczej,

godz.19.30 – ognisko i wręczenie nagród w konkursie. Nocleg w hotelu.

14 czerwca (niedziela)

godz.7.00-8.00 – pobudka i śniadanie

godz. 9.00 – wycieczka piesza po Rawie Mazowieckiej

godz.11.00 – powrót do Skierniewic. 
 

Zapisy i opłaty: opłata za udział zarówno w rajdzie rowerowym jak i sprzątaniu rzeki 35 zł (w tym: okolicznościowe koszulki, kajaki, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie, nagrody w konkursach).
 

Kontakt: Henryk Bałut - główny specjalista ds. turystyki i rekreacji  
tel: 500 356 142, 46 833 37 77 ; e-mail:h.balut@parkilodzkie.pl 

 

Serdecznie zapraszamy !

 

 

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!


Nasza Komisja Konkursowa znów okazała dobre serce i spośród nadesłanych zdjęć nagrodziła aż pięć fotografii. Oprócz dwóch pierwszych miejsc, trzecie przyznano ex aequo trzem autorom. Wyróżnienie otrzymała fotografia wybrana poprzez głosowanie internautów na portalu Facebook. Poniżej znajdują się nagrodzone zdjęcia, a pozostałe fotografie można obejrzeć w GALERII.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród do siedziby LGD "Kraina Rawki" w dniu 03.06.2015 r.

 

Laureaci konkursu:

 

I miejsce: Paulina Popławska - Młyn w Podsędkowicach

 


II Miejsce: Paweł Buczak - Babski poranek

 


III Miejsce: Karolina Walczewska - Nad ossowickim stawem


 

III Miejsce: Emilia Pawełek - W odbiciu wody


 

III Miejsce: Teresa Sitarek - Rzeczka Chojnatka 

 


Wyróżnienie Internautów: Sylwia Janeczek - Blaski i cienie parku w Cielądzu

 

 

 

INFORMACJA
 

Beneficjentów, którym została przyznana pomoc w ramach działania "Granty Krainy Rawki" od dnia 19 maja 2015r. zapraszamy na podpisanie umów i odbiór upoważnień do biura LGD w Starej Rossosze w godzinach 8-15.

 

 

Posiedzenie Członków Rady, 08.05.2015r.

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 08 maja 2015 roku (piątek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

 

 

Lista wniosków wybranych do finansowania w ramach działania
"Granty Krainy Rawki"

 

Lp Znak sprawy Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Przyznana kwota pomocy Liczba
punktów
GMINA BIAŁA RAWSKA  
1 7/GKR/
2015
Stowarzyszenie KGW Ossa „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ossie 3 000 zł 20,8
2 32/GKR/
2015
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Fruktus” w Starej Wsi „Impreza integracyjna o charakterze rekreacyjno-sportowym z działaniami prozdrowotnymi – Rozruszaj kości dla witalności” 2 000 zł 17,6
3 35/GKR/
2015
Rada Sołecka wsi Wólka Lesiewska „Zwiększenie integracji mieszkańców wsi Wólka Lesiewska poprzez organizację festynu sportowo-rekreacyjnego” 2 000 zł 17,4
4 20/GKR/
2015
Sołectwo Wsi Jelitów „Reanimacja Koła Gospodyń Wiejskich – wyposażenie pomieszczenia socjalnego w budynku Sołectwa Jelitów” 2 000 zł 17,3
5 33/GKR/
2015
Grupa Ratujmy Kapliczkę w Nowym Chodnowie „Ratowanie zabytków na terenie naszej Małej Ojczyzny Sołectwa Chodnów” 1 000 zł 12,1
GMINA CIELĄDZ  
1 6/GKR/
2015
Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczynie „Zakup krzeseł do świetlicy w budynku OSP w Łaszczynie” 3 500 zł 18,1
2 25/GKR/
2015
LKS Orlęta Cielądz „Zakup strojów piłkarskich dla zawodników LKS Orlęta Cielądz” 2 000 zł 15,9
3 15/GKR/
2015
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńsko-Rawsko-Mazowieckiej „Sierzchowianie” „Kultywowanie muzyki regionalnej poprzez zakup nagłośnienia dla zespołu Sierzchowianie” 1 500 zł 15,8
4 27/GKR/
2015
Klub Dyskusyjny Pszczółka „Zakup namiotu wystawowego i stołów ekspozycyjnych” 1 500 zł 14,9
5 26/GKR/
2015
Sołectwo Zuski „Zakup huśtawki ważkowej” 1 500 zł 13,6
GMINA KOWIESY  
1 22/GKR/
2015
Gmina Kowiesy „Dożynki Powiatowe promocją Gminy Kowiesy” 5 000 zł 22,9
2 23/GKR/
2015
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Pękoszewskiej „Wzrost aktywności mieszkańców Woli Pękoszewskiej poprzez udział w organizacji Dożynek Powiatowych Powiatu Skierniewickiego” 5 000 zł 17,0
GMINA RAWA MAZOWIECKA  
1 9/GKR/
2015
Julianów – Wieś Dębowa „Przyrodnicze i kulinarne osobliwości wsi Julianów jako Wioski Dębowej połączone ze spotkaniem przedstawicieli innych wsi tematycznych” 2 000 zł 20,4
2 10/GKR/
2015
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Mały Obywatel” „Uroczyste otwarcie gminnego przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy połączone z rodzinnym piknikiem integracyjnym” 2 000 zł 19,4
3 13/GKR/
2015
Zespół Ludowy „Linkowiacy” „Podtrzymywanie lokalnej tradycji i obyczajów poprzez zorganizowanie integracyjnej imprezy świętojańskiej” 1 000 zł 13,3
4 24/GKR/
2015
Koło Gospodyń z Żydomic „Wzrost aktywności mieszkańców Żydomic poprzez zorganizowanie pierwszego spotkania integracyjnego połączonego z konkursem kulinarnym” 1 000 zł 12,6
5 21/GKR/
2015
Koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus w Gminie Rawa Mazowiecka „Kolejką 3+ po Krainie Rawki” 1 000 zł 12,5
6 8/GKR/
2015
Obrzędowy Zespół Ludowy „Wilkowianie” „Organizacja jubileuszu 10-lecia majówki w Wilkowicach” 1 000 zł 12,4
7 3/GKR/
2015
Komitet Organizacyjny VII Rodzinnego Turnieju w Piłce Nożnej i Siatkowej o Puchar Ojca Przeora Klasztoru oo Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej „Organizacja VII Rodzinnego Turnieju w Piłce Nożnej i Siatkowej o Puchar Ojca Przeora Klasztoru oo Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej” 1 000 zł 11,1
8 1/GKR/
2015
Zespół „Wspomnienie” „Kultywowanie starych tradycji i zwyczajów poprzez zakup męskiego stroju ludowego” 1 000 zł 10,1
GMINA SADKOWICE  
1 5/GKR/
2015
Sołectwo Trębaczew „Remont boiska we wsi Trębaczew oraz jego wyposażenie” 4 000 zł 18,0
2 4/GKR/
2015
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu „Organizacja Gminnego Dnia Strażaka oraz obchodów 50-lecia OSP Kaleń przez OSP Kaleń” 4 000 zł 17,6
3 12/GKR/
2015
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sadkowice” „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników LUKS Sadkowice” 1 000 zł 14,4
4 16/GKR/
2015
Sołectwo Skarbkowa „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbkowa” 1 000 zł 13,4

 

Posiedzenie Członków Rady

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 08 maja br. (piątek) o godzinie 09.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia będzie ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 6. Dokonanie wyboru operacji, które mają być zrealizowane w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

"Granty Krainy Rawki"

 

W kwietniowym naborze grantów LGD "Kraina Rawki" wpłynęło łącznie 36 wniosków z gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka i Sadkowice. Z gminy Regnów nie wpłynął żaden wniosek.

 

Lista wniosków złożonych o dofinansowanie operacji w ramach działania "Granty Krainy Rawki" w dniach 13-27 kwietnia  2015r.

Lp Znak sprawy Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Wniosko-wana kwota pomocy
GMINA BIAŁA RAWSKA
1 2/GKR/2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Ossie „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zakup projektora multimedialnego do świetlicy środowiskowej” 5 000 zł
2 7/GKR/2015 Stowarzyszenie KGW Ossa „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ossie 4 000 zł
3 20/GKR/2015 Sołectwo Wsi Jelitów „Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich – wyposażenie pomieszczenia socjalnego w budynku Sołectwa Jelitów” 4 000 zł
4 32/GKR/2015 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Fruktus” w Starej Wsi „Impreza integracyjna o charakterze rekreacyjno-sportowym z działaniami prozdrowotnymi – Rozruszaj kości dla witalności” 5 000 zł
5 33/GKR/2015 Grupa Ratujmy Kapliczkę w Nowym Chodnowie „Ratowanie zabytków na terenie naszej Małej Ojczyzny Sołectwa Chodnów” 1 000 zł
6 35/GKR/2015 Rada Sołecka wsi Wólka Lesiewska „Zwiększenie integracji mieszkańców wsi Wólka Lesiewska poprzez organizację festynu sportowo-rekreacyjnego” 2 500 zł
GMINA CIELĄDZ
1 6/GKR/2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczynie „Zakup krzeseł do świetlicy w budynku OSP w Łaszczynie” 4 000 zł
2 14/GKR/2015 Wieś Pomidorowa „Zorganizowanie imprezy integracyjnej II Święto Pomidora, zakup wyposażenia oraz produktów żywnościowych dla Wioski Pomidorowej w Sierzchowach” 1 500 zł
3 15/GKR/2015 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńsko-Rawsko-Mazowieckiej „Sierzchowianie” „Kultywowanie muzyki regionalnej poprzez zakup nagłośnienia dla zespołu Sierzchowianie” 5 000 zł
4 25/GKR/2015 LKS Orlęta Cielądz „Zakup strojów piłkarskich dla zawodników LKS Orlęta Cielądz” 2 500 zł
5 26/GKR/2015 Sołectwo Zuski „Zakup huśtawki ważkowej” 1 500 zł
6 27/GKR/2015 Klub Dyskusyjny Pszczółka „Zakup namiotu wystawowego i stołów ekspozycyjnych” 2 500 zł
7 28/GKR/2015 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej „Wynajem ochrony na imprezę - Pożegnanie lata, czyli zabawa w Sierzchowach” 2 500 zł
GMINA KOWIESY
1 22/GKR/2015 Gmina Kowiesy „Dożynki Powiatowe promocją Gminy Kowiesy” 5 000 zł
2 23/GKR/2015 Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Pękoszewskiej „Wzrost aktywności mieszkańców Woli Pękoszewskiej poprzez udział w organizacji Dożynek Powiatowych Powiatu Skierniewickiego” 5 000 zł
GMINA RAWA MAZOWIECKA
1 1/GKR/2015 Zespół „Wspomnienie” „Kultywowanie starych tradycji i zwyczajów poprzez zakup męskiego stroju ludowego” 2 000 zł
2 3/GKR/2015 Komitet Organizacyjny VII Rodzinnego Turnieju w Piłce Nożnej i Siatkowej o Puchar Ojca Przeora Klasztoru oo Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej „Organizacja VII Rodzinnego Turnieju w Piłce Nożnej i Siatkowej o Puchar Ojca Przeora Klasztoru oo Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej” 2 000 zł
3 8/GKR/2015 Obrzędowy Zespół Ludowy „Wilkowianie” „Organizacja jubileuszu 10-lecia majówki w Wilkowicach” 5 000 zł
4 9/GKR/2015 Julianów – Wieś Dębowa „Przyrodnicze i kulinarne osobliwości wsi Julianów jako Wioski Dębowej połączone ze spotkaniem przedstawicieli innych wsi tematycznych” 3 000 zł
5 10/GKR/2015 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Mały Obywatel” „Uroczyste otwarcie gminnego przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy połączone z rodzinnym piknikiem integracyjnym” 5 000 zł
6 11/GKR/2015 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie w stroje ludowe Szkolnego Zespołu Ludowego w Starej Wojskiej” 2 000 zł
7 13/GKR/2015 Zespół Ludowy „Linkowiacy” „Podtrzymywanie lokalnej tradycji i obyczajów poprzez zorganizowanie integracyjnej imprezy świętojańskiej” 5 000 zł
8 21/GKR/2015 Koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus w Gminie Rawa Mazowiecka „Kolejką 3+ po Krainie Rawki” 5 000 zł
9 24/GKR/2015 Koło Gospodyń z Żydomic „Wzrost aktywności mieszkańców Żydomic poprzez zorganizowanie pierwszego spotkania integracyjnego połączonego z konkursem kulinarnym” 2 000 zł
10 29/GKR/2015 Stowarzyszenie „Cztery Dęby” „Impreza integracyjna – Zjednoczeni w Przyszłość” 5 000 zł
11 30/GKR/2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wojskiej „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy OSP z przeznaczeniem na zaplecze kuchenne Koła Gospodyń Wiejskich” 3 000 zł
12 31/GKR/2015 Rada Sołecka Sołectwa Stara Wojska „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego” 3 500 zł
13 34/GKR/2015 Zespół Ludowy „Pod Różą” „Wyposażenie Zespołu Ludowego Pod Różą w damskie trzewiki ludowe zgodne z etnografią oraz zakup bębenka dla zespołu” 3 000 zł
14 36/GKR/2015 RKS Mazovia Rawa Mazowiecka „Organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej 11-latków” 5 000 zł
GMINA SADKOWICE
1 4/GKR/2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu „Organizacja Gminnego Dnia Strażaka oraz obchodów 50-lecia OSP Kaleń przez OSP Kaleń” 5 000 zł
2 5/GKR/2015 Sołectwo Trębaczew „Remont boiska we wsi Trębaczew oraz jego wyposażenie” 5 000 zł
3 12/GKR/2015 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sadkowice” „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników LUKS Sadkowice” 5 000 zł
4 16/GKR/2015 Sołectwo Skarbkowa „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbkowa” 3 500 zł
5 17/GKR/2015 Klub Seniora „Promyk” „Zakup wyposażenia kuchni w siedzibie Klubu Seniora „Promyk” w Sadkowicach” 5 000 zł
6 18/GKR/2015 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie „Wyjazd integracyjny dzieci z klas I-VI i rodziców Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie” 5 000 zł
7 19/GKR/2015 Nieformalne Koło Gospodyń w Lewinie „Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Lewinie” 5 000 zł

 

Ruszają kolejne Granty Krainy Rawki!

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Granty Krainy Rawki"

 

Termin składania wniosków:


Od dnia 13 kwietnia 2015r. do dnia 27 kwietnia 2015r.

 

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”

Stara Rossocha 1

96-200 Rawa Mazowiecka
 

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00)

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest dostępny w biurze LGD i na stronach internetowych Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” – www.krainarawki.eu w zakładce "Granty Krainy Rawki".

 

Wysokość dostępnych środków:

Wysokość dostępnych środków dla obszaru realizacji LSR (tj. dla obszaru Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice) przeznaczonych na realizację powyższego działania wynosi:
 

Dla Gminy Biała Rawska: 10 000,00 zł

Dla Gminy Cielądz: 10 000,00 zł

Dla Gminy Kowiesy: 10 000,00 zł

Dla Gminy Rawa Mazowiecka: 10 000,00 zł

Dla Gminy Regnów: 10 000,00 zł

Dla Gminy Sadkowice: 10 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz pod numerami telefonów: 46 814 50 18, 665 555 343 w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

 

GRANT NA LEPSZY START!
 

 

30 marca wystartowała II edycja programu GRANT NA LEPSZY START. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 30 kwietnia 2015r.

GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego.
Wspieramy udzielając doradztwa oraz organizując konkursy na mikrodotacje w wysokości do 5 000 zł na inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).

Cel programu jest prosty – chodzi o zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz pobudzanie aktywności mieszkańców dzięki wsparciu finansowemu przeznaczanemu na najciekawsze lokalne inicjatywy. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swoich społeczności.

Wnioski można składać za pośrednictwem generatora wniosków w okresie od 30 marca do 30 kwietnia 2015r.

LGD POLCENTRUM jest Operatorem programu na terenie 9 powiatów: brzezińskiego, łowickiego, łęczyckiego, poddębickiego, rawskiego, skierniewickiego, Miasta Skierniewice, zduńskowolskiego i zgierskiego. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 42 719-90-64 lub e-mailem: justyna@polcentrum.pl, krzysiek@polcentrum.pl.

Regulamin i wniosek znajdują się na stronie internetowej www.grantnalepszystart.pl

 


"MÓJ RYNEK - MÓJ PRODUKT 2015"
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs, który ma na celu promocję lokalnych produktów rolno-spożywczych i jest skierowany do producentów produktów lokalnych. Produkty zgłoszone do konkursu powinny:
- być przeznaczone do spożycia,
- być oferowane na targowiskach, które otrzymały wsparcie na realizację projektu "budowa lub modernizacja (przebudowa, remont, wyposażenie) lokalnych targowisk" ze srodków działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", realizowanego w ramach Osi 3,
- spełniać ogólne warunki wprowadzania żywności do obrotu, w szczególności wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wszelkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest przedstawiciel Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pani Magdalena Kochanowska (magdalena.kochanowska@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 35).


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i formularzem dostępnymi poniżej oraz do zgłaszania produktów!

 

 

 

Nagrody rozdane!

W dniu 13 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów „Okiem dziecka - najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej gminie” oraz „Opowiem ci legendę o Krainie Rawki”. Na uroczystości licznie zjawili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice dzieci biorących udział w konkursach.

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

Zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród

 

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursów „Opowiem ci legendę o Krainie Rawki” oraz „Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej gminie” na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w najbliższy piątek 13-go marca o godz. 10.00 w siedzibie LGD "Kraina Rawki".

 

Rozstrzygnięcie konkursów "Okiem dziecka - najciekawsza atrakcja turstyczna w mojej gminie" oraz
"Opowiem ci legendę o Krainie Rawki"

 

 

Po prawie czterech godzinach obrad, Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursów „Opowiem Ci legendę o Krainie Rawki” oraz „Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej gminie”.

Ponieważ liczba prac nas mile zaskoczyła, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” podjął uchwałę o zmianie Regulaminów i zwiększeniu liczby wyróżnień.

 

Rusza nabór wniosków przez Urząd Marszałkowski!

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zamknięty nr POKL/II/9.1.1/ST/15 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wsparciem objęte mogą zostać projekty zakładające realizację programów zapewniających dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Na realizację projektów w trybie systemowym przeznaczona została kwota:

 

8 761 041,00 PLN

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wyszczególnione w Załączniku Nr 6.7 Dokumentacji Naboru Zamkniętego POKL/II/9.1.1/ST/15 z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 9 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r., w dni robocze tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00. Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

 

Aby dowiedzieć się więcej KLIKNIJ TUTAJ!

 

 

Szkolenie „Dostępne źródła dofinansowania. Metodologia przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej”

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby planujące założyć działalność gospodarczą oraz nowopowstałe firmy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 18.02.2015r. w godzinach 10:00 – 15:00 
w siedzibie ŁARR S.A.,ul. Tuwima 22/26, Sala konferencyjna (VII p.).

Więcej informacji po kliknięciu na link

 

 

Nagrody rozdane!


W dniu 19 grudnia 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów „Tradycyjna ozdoba choinkowa” oraz „Świąteczne smaki wiosek tematycznych”.

 

Rozstrzygnięcie konkursów "Tradycyjna ozdoba choinkowa" oraz
"Świąteczne smaki wiosek tematycznych"

 

 

W dniu 12 grudnia 2014r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" odbyła się ocena prac nadesłanych do świątecznych konkursów "Tradycyjna ozdoba choinkowa" oraz "Świąteczne smaki wiosek tematycznych". Oba konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Do biura LGD wpłynęło ponad 200 ozdób choinkowych.

 

Projekt "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla
przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą w formule one-stop-shops”

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu konsultanci Punktu Konsultacyjnego ŁARR S.A. świadczą usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających założyć i prowadzą działalności gospodarcze. Usługi te świadczone są w zakresie m.in.: konsultacji nt. profilu planowanej działalności, analizy form i źródeł finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznes planu/studium wykonalności, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, konsultacji profilu zakładanej działalności, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG. 
 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: http://larr.pl/zakres-uslug-rpk/ 

 

 

Nagrody rozdane !

W dniu 07 listopada 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów „Pocztówka z Krainy Rawki” oraz „Moja Gmina w Unii Europejskiej”. Na uroczystości licznie zjawili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice dzieci biorących udział w konkursach.

 

Prace gotowe do oglądania, a nagrody do odebrania!Już jutro, 7.11.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów "Pocztówka z Krainy Rawki" oraz "Moja Gmina w Unii Europejskiej". Dyplomy, wyróżnienia oraz podziękowania za udział w konkursach będą wręczone wszystkim uczestnikom.
Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szkolenie pt. „Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów
Natura 2000 odnośnie prac Zespołów Lokalnej Współpracy w ramach przygotowania Planów Zadań Ochronnych”

Dzięki Waszym głosom Rawka została Rzeką Roku 2014! Aby dowiedzieć się, co jeszcze można zrobić dla niej oraz całego obszaru Natura 2000 zapraszamy na szkolenie.

Jest ono organizowane przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie. Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej. W ramach szkolenia omawiany jest program Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i znaczenia dla lokalnej społeczności Planów Zadań Ochronnych.

Szkolenie trwa od 10.00 do około 13.00 i składa się z części teoretycznej i praktycznej - praca z materiałami pomagającymi zrozumieć PZO.

W ramach warsztatów jest czas na dyskusję i wymianę poglądów.

Na uwagę zasługują materiały szkoleniowe - wydrukowane i na płycie CD. Są one bardzo aktualne, świetnie dobrane i w czytelnej formie.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia.

Szkolenie poprowadzi dr Anna Traut Seliga, dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych PWSZ w Skierniewicach.

Liczba miejsc ograniczona.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt biurem LGD „Kraina Rawki”, tel. 46 814 50 18 lub 665 555 343.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 03 listopada 2014r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Jednogłośnie przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Piotr Libera - skarbnik i członek Zarządu LGD "Kraina Rawki".

 

Rozstrzygnięcie konkursów - "Pocztówka z Krainy Rawki" oraz "Moja Gmina w Unii Europejskiej"

 

Dnia 24 października o godzinie 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" odbyła się ocena prac złożonych w ramach konkursów: "Pocztówka z Krainy Rawki" oraz "Moja Gmina w Unii Europejskiej". Po burzliwych obradach została wyłoniona końcowa lista laureatów.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki"

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 03 listopada 2014 r. o godzinie 14.00
w siedzibie LGD „Kraina Rawki” odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

Autobus energetyczny w Rawie Mazowieckiej

 

Już jutro (16.10.2014) o godz. 9.00 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Piłsudskiego zaparkuje autobus energetyczny. 

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

 

 Rawka Rzeką Roku 2014 !!!

 

W internetowym konkursie na Rzekę Roku 2014 Klubu Gaja zwyciężyła Rawka. Oczarowała ona ogromną cześć głosujących internautów, którzy oddali na nią 7403 głosy. Do konkursu została zgłoszona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

 

Więcej informacji po kliknięciu na zdjęcie.

 

 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 

"PRACODAWCY GIMNAZJALISTOM"

 

TO PROGRAM SKIEROWANY DO GIMNAZJALISTÓW,

MAJĄCY DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU PRZEDSIĘBIORCÓW POMÓC UCZNIOM W PODJĘCIU WŁAŚCIWYCH WYBORÓW NA ŚCIEŻCE EDUKACJI DO ŻYCIA ZAWODOWEGO.

 

Program skierowany jest do uczniów gimnazjum w celu pokazania im rzeczywistych możliwości zawodowych zgodnie z ich marzeniami i zainteresowaniami z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i szczególnych uzdolnień. Ma pomóc młodym ludziom zapoznać się z lokalnymi firmami przed podjęciem najważniejszych decyzji o wyborze profilu klasy w liceum czy rodzaju technikum lub szkoły zawodowej w oparciu o cykl rozmów z pracodawcami, przedsiębiorcami i pracownikami firm. Wizyty w różnych firmach mają na celu spowodowanie wcześniejszego planowania przez gimnazjalistów swojej przyszłości zawodowej i dalszych etapów edukacji. Prowadzone cyklicznie rozmowy pozwolą uczniom wypracować nowe relacje i kontakty z przyszłymi pracodawcami, dadzą im wyobrażenie i obycie w prowadzeniu przyszłych rozmów rekrutacyjnych, przygotowując ich do kontaktów z przyszłymi pracodawcami. Pozwolą im zdobyć bezcenną wiedzę o rynku pracy i potencjalnych możliwościach, a także niezbędnych do spełnienia warunkach i potrzebnych umiejętnościach, żeby na tym rynku móc zaistnieć wystarczająco wcześnie, dzięki czemu gimnazjaliści z pewnością lepiej zaplanują naukę w profilowanych klasach w liceum lub w technikach i szkołach zawodowych.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców do przystąpienia do programu wspierającego gimnazjalistów, to ważna inicjatywa społeczna mająca na celu integrację środowisk biznesowych z młodzieżą.

 

kontakt: monika.mamulska@arcuslink.pl

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Dożynek Powiatowych
w Regnowie!

 

 

 

„Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych

 

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki – Skierniewicka Izba Gospodarcza zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń pt. "Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej sie na produktach tradycyjnych i regionalnych".

Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy rolników oraz drobnych przedsiębiorców na temat możliwości produkcji i zbytu własnych produktów.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:

- I w terminie od 3 do 5 września 2014 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów,

- II w terminie od 8 do 10 października 2014 roku w Dworku Pamiętna, adres: Pamiętna 14, 96-100 Skierniewice.

Nabór uczestników szkoleń prowadzi Skierniewicka Izba Gospodarcza. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt do dnia 29 sierpnia 2014 roku pod nr tel. 46-832-10-59 lub na adres biuro@sig-skierniewice.com.pl.

O udziale w szkoleniach  decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Grant na lepszy start

 

 

Szkolenie dla liderów społecznych z obszaru województwa łódzkiego

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji po kliknięciu na zdjęcie obok.

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Małe projekty”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

Termin składania wniosków:

Od dnia 01 września 2014 r. do dnia 15 września 2014 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”
Stara Rossocha 1
96-200 Rawa Mazowiecka
(od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00)

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest dostępny w biurze LGD i na stronach internetowych: Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” – www.krainarawki.eu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - www.lodzkie.pl


Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działań „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały przyjęte Uchwałą Nr 1/11 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013.


Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Uzyskanie minimum 3 punktów w wyniku głosowania w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji  (wynik liczony wg. § 25 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania Rady).


Wysokość dostępnych środków dla obszaru realizacji LSR (tj. dla obszaru Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice) przeznaczonych na realizację powyższych działań w 2014 r. wynosi:

1. „Małe projekty” – 4 819,46 zł

 


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w  Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz pod numerami telefonów: 46 814 50 18, 665 555 343 w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

 

 

 

Podsumowanie wyjazdu studyjnego
do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Izerskie"
w Świeradowie Zdroju (30.07-01.08.2014 r.)

 

       

         W dniach 30.07-01.08.2014 r. lokalni liderzy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Świeradowa Zdroju. Wyjazd ten miał na celu wymianę doświadczeń z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Izerskie. Dwadzieścia sześć najaktywniejszych osób z „Krainy Rawki” zapoznało się z kilkoma projektami, które uzyskały dofinansowanie z programu LEADER.

 

 

Wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Izerskie" (30.07.2014 - 01.08.2014)

 

Poniżej program wizyty studyjnej przygotowany przez Panią Bożenę Mulik - Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Izerskie". Prosimy uczestników o zapoznanie się z dokumentem. 

Uwaga!

Wyjazd: 30.07.2014 r. - o godz. 5.00 z parkingu Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka

 

 

 

Granty Krainy Rawki - umowy

 

Beneficjentów, kórym została przyznana pomoc w ramach działania "Granty Krainy Rawki" zapraszamy na podpisanie umów w dniach 14 - 15 lipca 2014 r. oraz od poniedziałku 21 lipca.

W dniach 16-18 lipca biuro LGD "Kraina Rawki" będzie nieczynne.

 

Posiedzenie Członków Rady, 03.07.2014r.

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 03 lipca 2014 roku (czwartek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

 

 

 

Lista wniosków wybranych do finansowania w ramach działania "Granty Krainy Rawki"

 

Lp. Znak Sprawy Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji

Przyznana 
kwota pomocy

Liczba  punktów
GMINA BIAŁA RAWSKA  
1 28/GKR/
2014/II
Szkoła Podstawowa w Babsku XXVIII Koncert Chopinowski: "Menu Chopina" z cyklu: Letnie spotkania z muzyką Chopina. 2 000 zł 16,0
2 20/GKR/
2014/II
Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Rawskiej. 3 000 zł 14,9
3 7/GKR/
2014/II
Galeria Rękodzieła "Lawendówka" Zakup produktów do przygotowania stoiska podczas Dożynek Powiatowych, Jarmarku Wojewódzkiego oraz przeprowadzenia warsztatów rękodzieła "Lawendowe inspiracje" w Galerii "Lawendówka". 1 500 zł 14,7
4 18/GKR/
2014/II
Ochotnicza Straż Pożarna w Babsku Upamiętnienie 95-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Babsku poprzez organizację imprezy jubileuszowej. 2 000 zł 13,7
5 14/GKR/
2014/II
 Fundacja "Generator Kultury" Zakup sprzętu do wyposażenia studia TV i sceny teatralnej w kino-teatrze "Przedwiośnie" 2 500 zł 13,4
6 1/GKR/
2014/II
Stowarzyszenie Wiejskie "Malwa" Wzrost aktywności i polepszenie warunków spędzania wolnego czasu przez wiejskie dzieci i młodzież dzięki wyposażeniu placu zabaw w Ossie. 2 000 zł 12,8
GMINA CIELĄDZ  
1 21/GKR/
2014/II
Stowarzyszenie kulturalno-Historyczne "Cymbarka" Wzrost aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego dla Stowarzyszenia "Cymbarka". 3 000 zł 16,1
2 6/GKR/
2014/II
Koło Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" w Cielądzu Na przkór stereotypom. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców i rodzin wielodzietnych z terenu gminy Cielądz. 2 000 zł 14,0
3 12/GKR/
2014/II
Sochowa Zagroda Wyposażenie muzeum wsi opoczyńsko-rawsko-mazowieckiej "Sochowa Zagroda" w Sierzchowach. 2 000 zł 14,0
4 5/GKR/
2014/II
Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Sanogoszcz Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego oraz poprawienie estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sanogoszczy. 2 000 zł 13,9
5 17/GKR/
2014/II
Ludowy Klub Sportowy "Grabice" Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych. 1 000 zł 12,0
GMINA KOWIESY  
1 13/GKR/
2014/II
Koło Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu Wzrost aktywności Koła Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu poprzez zakup wyposażenia sprzętu audio-wizualnego do świetlicy wiejskiej. 5 000 zł 14,0
2 2/GKR/
2014/II
Ochotnicza Straż Pożarna Organizacja uroczystości nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej. 5 000 zł 13,8
GMINA RAWA MAZOWIECKA  
1 22/GKR/
2014/II
Rada Sołecka Sołectwa Boguszyce Wzrost aktywności i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez otwarcie nowopowstałej świetlicy wiejskiej.  5 000 zł 22,3
2 16/GKR/
2014/II
Rada Sołecka Wsi Julianów Przyrodnicze i kulinarne osobliwości wsi Julianów jako "Wioski Dębowej" połączone z warsztatami dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 3 000 zł 17,1
3 30/GKR/
2014/II
Koło Gospodyń Wiejskich w Linkowie Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Starej Rossosze. 1 000 zł 14,3
4 3/GKR/
2014/II
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach Wzrost aktywności mieszkańców wsi Wilkowice poprzez wyposażenie Izby Tradycji Ludowej. 1 000 zł 13,1
GMINA REGNÓW  
1 27/GKR/
2014/II
Rada Sołecka Wsi Annosław Organizacja otwarcia świetlicy wiejskiej w Annosławiu oraz montaż monitoringu. 5 000 zł 20,4
2 26/GKR/
2014/II
Wieś Wiśniowa Zorganizowanie wyjazdu studyjnego. 3 000 zł 15,9
3 25/GKR/
2014/II
Ludowy Klub sportowy "Sokół" Regnów Utworzenie zespołu młodzieżowego sekcji piłki nożnej. 5 000 zł 15,4
4 24/GKR/
2014/II
Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Regnów Udział drużyny dziewcząt w mistrzostwach Polski w piłce nożnej. 2 000 zł 14,2
GMINA SADKOWICE  
1 10/GKR/
2014/II
Sołectwo Wsi Jajkowice Urządzenie boiska sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Jajkowice. 5 000 zł 16,2
2 11/GKR/
2014/II
Sołectwo Zaborze Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zaborzu oraz przeprowadzenie remontu budynku. 5 000 zł 16,1

 

 

 

Lista wniosków nie wybranych do finansowania w ramach działania "Granty Krainy Rawki"

 

Lp. Znak Sprawy Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji

Wniosko-wana
kwota pomocy

Punkty
GMINA BIAŁA RAWSKA
1

29/GKR/
2014/II

Stowarzyszenie Albi-Artheamus Spektakl teatralno-muzyczny "Wszyscyśmy z jednego szynela" 5 000 zł 9,2
                GMINA RAWA MAZOWIECKA  
1 23/GKR/
2014/II
Szkoła Podstawowa w Pukininie Zakup namiotu do organizacji zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci w systemie pozaklasowym - na świeżym powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej w Pukininie oraz do organizacji integracyjnych imprez plenerowych dla mieszkańców. 4 600 zł 9,1
2 9/GKR/
2014/II
Gminny Klub Sportowy "Korona Stary Dwór" Rozwój kultury fizycznej oraz aktywacja młodzieży na obszarach wiejskich. 2 500 zł 8,2
3 8/GKR/
2014/II
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kaleniu Zakup zastawy stołowej i wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej. 4 000 zł 7,7
4 4/GKR/
2014/II
Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji przed siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie. 2 000 zł 6,8
5 15/GKR/
2014/II
Rada Sołecka Sołectwa Wilkowice Wykonanie, montaż i zakup tablicy ogłoszeniowej wykonanej z drewna. 2 000 zł 5,3
6 19/GKR/
2014/II
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Nasze Dzieci" Organizacja wyjazdu wakacyjnego. 4 000 zł

wniosek niezgodny
z regula-minem

 

 

Posiedzenie Członków Rady

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 03 lipca br. (czwartek) o godzinie 08.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia będzie ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 6. Dokonanie wyboru operacji, które mają być zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

"Granty Krainy Rawki"

 

Lista wniosków złożonych o dofinansowanie operacji w ramach działania "Granty Krainy Rawki" w dniach 16-25 czerwca 2014r. 

 

Lp. Znak Sprawy Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji

Wniosko-wana
kwota pomocy

GMINA BIAŁA RAWSKA
1 1/GKR/
2014/II
Stowarzyszenie Wiejskie "Malwa" Wzrost aktywności i polepszenie warunków spędzania wolnego czasu przez wiejskie dzieci i młodzież dzięki wyposażeniu placu zabaw w Ossie. 5 000 zł
2 7/GKR/
2014/II
Galeria Rękodzieła "Lawendówka" Zakup produktów do przygotowania stoiska podczas Dożynek Powiatowych, Jarmarku Wojewódzkiego oraz przeprowadzenia warsztatów rękodzieła "Lawendowe inspiracje" w Galerii "Lawendówka". 1 500 zł
3 14/GKR/
2014/II
Fundacja "Generator Kultury" Zakup sprzętu do wyposażenia studia TV i sceny teatralnej w kino-teatrze "Przedwiośnie". 5 000 zł
4 18/GKR/
2014/II
Ochotnicza Straż Pożarna w Babsku Upamiętnienie 95-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Babsku poprzez organizację imprezy jubileuszowej. 3 000 zł
5 20/GKR/
2014/II
Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Rawskiej. 4 000 zł
6 28/GKR/
2014/II
Szkoła Podstawowa w Babsku Menu Chopina 3 500 zł
7 29/GKR/
2014/II
Stowarzyszenie Albi-Artheamus Spektakl teatralno-muzyczny "Wszyscyśmy z jednego szynela". 5 000 zł
GMINA CIELĄDZ
1 5/GKR/
2014/II
Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Sanogoszcz Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego oraz poprawienie estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sanogoszczy. 4 000 zł
2 6/GKR/
2014/II
Koło Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" w Cielądzu Na przkór stereotypom. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców i rodzin wielodzietnych z terenu gminy Cielądz. 5 000 zł
3 12/GKR/
2014/II
Sochowa Zagroda Wyposażenie muzeum wsi opoczyńsko-rawsko-mazowieckiej "Sochowa Zagroda" w Sierzchowach. 5 000 zł
4 17/GKR/
2014/II
Ludowy Klub Sportowy "Grabice" Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych. 3 000 zł
5 21/GKR/
2014/II
Stowarzyszenie kulturalno-Historyczne "Cymbarka" Wzrost aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego dla Stowarzyszenia "Cymbarka". 4 000 zł
GMINA KOWIESY
1 2/GKR/
2014/II
Ochotnicza Straż Pożarna Organizacja uroczystości nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej. 5 000 zł
2 13/GKR/
2014/II
Koło Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu Wzrost aktywności Koła Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu poprzez zakup wyposażenia sprzętu audio-wizualnego do świetlicy wiejskiej. 5 000 zł
GMINA RAWA MAZOWIECKA
1 3/GKR/
2014/II
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach Wzrost aktywności mieszkańców wsi Wilkowice poprzez wyposażenie Izby Tradycji Ludowej. 5 000 zł
2 4/GKR/
2014/II
Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji przed siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie. 2 000 zł
3 8/GKR/
2014/II
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kaleniu Zakup zastawy stołowej i wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej. 4 000 zł
4 9/GKR/
2014/II
Gminny Klub Sportowy "Korona Stary Dwór" Rozwój kultury fizycznej oraz aktywacja młodzieży na obszarach wiejskich. 2 500 zł
5 15/GKR/
2014/II
Rada Sołecka Sołectwa Wilkowice Wykonanie, montaż i zakup tablicy ogłoszeniowej wykonanej z drewna. 2 000 zł
6 16/GKR/
2014/II
Rada Sołecka Wsi Julianów Przyrodnicze i kulinarne osobliwości wsi Julianów jako "Wioski Dębowej" połączone z warsztatami dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 3 000 zł
7 19/GKR/
2014/II
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Nasze Dzieci" Organizacja wyjazdu wakacyjnego. 4 000 zł
8 22/GKR/
2014/II
Rada Sołecka Sołectwa Boguszyce Wzrost aktywności i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez otwarcie nowopowstałej świetlicy wiejskiej.  5 000 zł
9 23/GKR/
2014/II
Szkoła Podstawowa w Pukininie Zakup namiotu do organizacji zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci w systemie pozaklasowym - na świeżym powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej w Pukininie oraz do organizacji integracyjnych imprez plenerowych dla mieszkańców. 4 600 zł
10 30/GKR/
2014/II
Koło Gospodyń Wiejskich w Linkowie Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Starej Rossosze. 2 000 zł
GMINA REGNÓW
1 24/GKR/
2014/II
Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Regnów Udział drużyny dziewcząt w mistrzostwach Polski w piłce nożnej. 2 000 zł
2 25/GKR/
2014/II
Ludowy Klub sportowy "Sokół" Regnów Utworzenie zespołu młodzieżowego sekcji piłki nożnej. 5 000 zł
3 26/GKR/
2014/II
Wieś Wiśniowa Zorganizowanie wyjazdu studyjnego. 3 000 zł
4 27/GKR/
2014/II
Rada Sołecka Wsi Annosław Organizacja otwarcia świetlicy wiejskiej w Annosławiu oraz montaż monitoringu. 5 000 zł
GMINA SADKOWICE
1 10/GKR/
2014/II
Sołectwo Wsi Jajkowice Urządzenie boiska sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Jajkowice. 5 000 zł
2 11/GKR/
2014/II
Sołectwo Zaborze Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zaborzu oraz przeprowadzenie remontu budynku. 5 000 zł

 

 

 

 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
"Granty Krainy Rawki"

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Granty Krainy Rawki"

 

 

Termin składania wniosków:

Od dnia 16 czerwca 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r.


Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”
Stara Rossocha 1
96-200 Rawa Mazowiecka

(od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00)

 

Tryb składania wniosków: 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji jest dostępny w biurze LGD i na stronach internetowych Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” – www.krainarawki.eu w zakładce "Granty Krainy Rawki".

 

Wysokość dostępnych środków: 

Wysokość dostępnych środków dla obszaru realizacji LSR (tj. dla obszaru Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice) przeznaczonych na realizację powyższego działania wynosi:

 

Dla Gminy Biała Rawska: 13 000,00 zł

Dla Gminy Cielądz: 10 000,00 zł

Dla Gminy Kowiesy: 10 000,00 zł

Dla Gminy Rawa Mazowiecka: 10 000,00 zł

Dla Gminy Regnów: 15 000,00 zł

Dla Gminy Sadkowice: 10 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz pod numerami telefonów: 46 814 50 18, 665 555 343 w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

Wnioski wybrane do finansowania w ramach działań : "Odnowa i Rozwój Wsi" oraz "Małe Projekty"

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD Nr identyfika-cyjny wnioskodawcy Przyznana 
kwota pomocy zł
Liczba punktów

Odnowa i Rozwój Wsi

1 Gmina Cielądz „Rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego z przyłączami elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej na nieruchomości położonej w Cielądzu, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 817/2 i 814/3.”  1/413_313/
2014/KR
063085060 286 632,19 21,0
2

Gmina Cielądz 

„Modernizacja sali integracyjnej budynku OSP Cielądz”

2/413_313/
2014/KR

063085060

26 013,79

19,0

Małe Projekty

 
1 Gmina Biała Rawska

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żurawia.”

2/413_MP/
2014/KR

062549415

22 603,00 23,0
2

Gmina Biała Rawska 

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Teodozjowie w sprzęt rekreacyjno-sportowy.”

3/413_MP/
2014/KR

062549415

12 089,00

21,6
3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe EXPORT-IMPORT Jolanta Gos

„Remont dachu z obróbkami blacharskimi, przemurowaniami, oknami dachowymi w zabytkowym "Zameczku" w Białej Rawskiej.”

4/413_MP/
2014/KR

069463480

49 989,43

20,9
4

Gmina Cielądz

„Modernizacja pomieszczeń integracyjnych budynku OSP Sierzchowy.”

6/413_MP/2014/KR

063085060

42 903,60

19,0
5

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie

„Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Chodnowie.”

1/413_MP/2014/KR

063680171

26 918,00

14,9

 

 

 

 

Wnioski nie wybrane do finansowania w ramach działania "Małe Projekty"

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD Nr identyfika-cyjny wnioskodawcy Wnioskowana 
kwota pomocy zł
Liczba punktów

Małe Projekty

 
1

Urszula Zygańska

„Instalacja i udostępnienie ścianki wspinaczkowej służącej organizacji aktywnego trybu życia mieszkańców wsi Borszyce oraz Gminy Kowiesy.”

5/413_MP/
2014/KR

061416434

25 977,60

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Do zdobycia Złote Grusze

Zapraszamy do udziału w VI. edycji „Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Złota Grusza”. Zgłoszenia można nadsyłać od 2 do 30 czerwca.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

 

 

Posiedzenie Członków Rady, 03.06.2014r.

 

     Niniejszym informujemy, iż dnia 03 czerwca br. (wtorek) o godzinie 9.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia będzie ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działań "Małe Projekty" oraz "Odnowa i Rozwój Wsi".

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarzy Posiedzenie.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 6. Dokonanie wyboru operacji, które mają realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

PODSUMOWANIE NABORU 07-21.05.2014r. 

 

Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania
"Małe projekty" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

L.p.

Nazwa/imię i nazwisko Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD

Nr identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

Wnioskowana kwota pomocy (zł)

 

Odnowa i rozwój wsi

1

Gmina Cielądz

„Rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego z przyłączami elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej na nieruchomości położonej w Cielądzu, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 817/2 i 814/3.” 

1/413_313/2014/KR

063085060

286 632,19

2 Gmina Cielądz

„Modernizacja sali integracyjnej budynku OSP Cielądz”

2/413_313/2014/KR

063085060

26 013,79

Małe projekty

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie

„Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Chodnowie.”

1/413_MP/2014/KR

063680171

26 918,00

2

Gmina Biała Rawska

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żurawia.”

2/413_MP/2014/KR

062549415

22 603,00

3

Gmina Biała Rawska

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Teodozjowie w sprzęt rekreacyjno-sportowy.”

3/413_MP/2014/KR

062549415

12 089,00

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe EXPORT-IMPORT Jolanta Gos

„Remont dachu z obróbkami blacharskimi, przemurowaniami, oknami dachowymi w zabytkowym "Zameczku" w Białej Rawskiej.”

4/413_MP/2014/KR

069463480

49 989,43

5

Urszula Zygańska

„Instalacja i udostępnienie ścianki wspinaczkowej służącej organizacji aktywnego trybu życia mieszkańców wsi Borszyce oraz Gminy Kowiesy.”

5/413_MP/2014/KR

061416434

25 977,60

6 Gmina Cielądz

„Modernizacja pomieszczeń integracyjnych budynku OSP Sierzchowy.”

6/413_MP/2014/KR 063085060 42 903,60

 

 

 

Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej i remizy OSP
w Turowej Woli

 

 

 

W dniu 10 maja 2014 roku w Turowej Woli  odbyła się uroczystość  otwarcia i poświęcenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Turowej  Woli.
Budynek strażnicy został przebudowany i dostosowany do potrzeb lokalnego społeczeństwa i strażaków.
Zadanie było współfinansowane ze środków Osi LEADER 
w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Galeria po kliknięciu na zdjęcie.

 

 

 

Posiedzenie Członków Rady, 24 kwietnia 2014r.

 

Niniejszym informujemy, iż dnia 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

Beneficjentów, kórym została przyznana pomoc, zapraszamy na podpisanie umów od dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

 

 

Kolejny nabór wniosków już w czerwcu br. Zapraszamy!

 

 

 

 

Konkurs "Sołtys dla wsi"

 

 

 

LGD „Kraina Rawki” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez magazyn rolniczy "top agrar Polska".

 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
"Granty Krainy Rawki"

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Granty Krainy Rawki" 

 

 

Termin składania wniosków:

 

Od dnia 04 kwietnia 2014 r. do dnia 15 kwietnia 2014 r.
 

 

Miejsce składania wniosków:
 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”

Stara Rossocha 1

96-200 Rawa Mazowiecka

(od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00)

 

Tryb składania wniosków:

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji  jest dostępny w biurze LGD i na stronach internetowych Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” – www.krainarawki.eu w zakładce "Granty Krainy Rawki".


 

Wysokość dostępnych środków:

 

Wysokość dostępnych środków dla obszaru realizacji LSR (tj. dla obszaru Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice) przeznaczonych na realizację powyższego działania wynosi: 

 

Dla Gminy Biała Rawska: 10 000,00 zł 

 

Dla Gminy Cielądz: 11 500,00 zł

 

Dla Gminy Kowiesy: 10 000,00 zł

 

Dla Gminy Rawa Mazowiecka: 10 000,00 zł

 

Dla Gminy Regnów: 18 000,00 zł

 

Dla Gminy Sadkowice: 10 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz pod numerami telefonów: 46 814 50 18, 665 555 343  w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 31 marca 2014 r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

 

 

 

 

Szkolenie dla sadowników w siedzibie Grupy Producentów Owoców
Roja Sp. z o.o. 

 

 

W dniu 19 lutego 2014 r. w Regnowie odbyło się szkolenie dla sadowników z obszaru działania LGD "Kraina Rawki" nt. „Tworzenie oraz funkcjonowanie grup producenckich”.
Celem szkolenia zorganizowanego w siedzibie jednej z największych w Europie Grup Producentów Owoców - Roja Sp. z o.o było zachęcenie sadowników do zakładania lub przystępowania do istniejących już organizacji.
Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Było - Dyrektor Generalny Spółki. 

 

Galeria zdjęć po kliknięciu na zdjęcie.

 

 

Warsztaty plastyczne
w Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego
w Kowiesach

 

 

W grudniu 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci klas I-III
i IV-VI.

Celem warsztatów było rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej oraz zdolności manualnych.

 

Galeria zdjęć po kliknięciu na zdjęcie.

 

 

Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi"  oraz "Małe projekty"

 

W dniu 12 grudnia br. (czwartek) o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Woli Pękoszewskiej odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, którego celem była ocena wniosków złożonych w ramach działań: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.

 

Jednocześnie informujemy, iż informacja, która ukazała w Nr 49 (745) "Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy" w artykule pt. "Zachęcą do inwestycji" jest nieprawdziwa.

 

Dofinansowanie otrzymały projekty:

L.p.

Nazwa/imię i nazwisko Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Odnowa i rozwój wsi

 

1

Gmina Sadkowice

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń”

Małe projekty

 

1

Gmina Biała Rawska

„Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Babsku.”

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutoborach

„Poprawa jakości życia poprzez wyposażenie świetlicy środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoborach.”

3

Gmina Biała Rawska

„Budowa chodnika przy boisku szkolnym w Białej Rawskiej.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zaprzyjaźnij się z przyrodą" - Szlakiem rawskich wiosek tematycznych

Przenieśmy się z uczestnikami wyprawy łódzkich dzieci do Wsi Pomidorowej w Sierzchowach, Galerii Lawendówki w Ossie oraz do Wsi Różanej w Wilkowicach.

Aby obejrzeć filmy z październikowej wizyty proszę kliknąć na zdjęcie. 

 

 

Posiedzenie Członków Rady, 12.12.2013 r.

Niniejszym informujemy, iż w dniu 12 grudnia br. (czwartek) o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Woli Pękoszewskiej odbędzie się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, którego celem będzie ocena wniosków złożonych w ramach działań: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 6. Dokonanie wyboru operacji, które mają być zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" 12.12.2013 r.

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 12 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Woli Pękoszewskiej odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.
Przedstawienie porządku obrad.
5.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
7.
Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
9.
Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".
11.
Podjęcie uchwały ws. przystąpienia do Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
12.
Wolne wnioski i informacje.
13.
Zamknięcie obrad.

 

Zatrudnienie pracownika

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" informuje, iż na czas zastępstwa pracownika ds. koordynowania projektów została zatrudniona  Pani Beata Czerniejewska - zam. Skierniewice. 
Uzasadnienie: Pani Beata Czerniejewska wykazała się odpowienimi kwalifikacjami do zatrudnienia na czas zastępstwa pracownika ds. koordynowania projektów.

 

 

Posiedzenie Członków Rady, 04.10.2013 r.

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 4 października 2013 roku (piątek)
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia będzie ocena i wybór do finansowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

Podsumowanie naboru w ramach działania "Granty Krainy Rawki"

 

Poniżej lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Mixera Regionalnego - Łódzkie 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyjazdu studyjnego członków LGD "Kraina Rawki"

 

W dniach 27.05.-01.06.2013 r. lokalni liderzy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym mającym na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z Lokalnymi Grupami Działania funkcjonującymi na Łotwie, w Estonii oraz Finlandii. Trzydzieści trzy najaktywniejsze osoby z „Krainy Rawki” zapoznały się z kilkoma projektami, które uzyskały dofinansowanie z programu LEADER.

 

Otwarcie Szlaku Turystycznego "Rawska Ósemka"

 

 W dniu 22 czerwca 2013 roku miało miejsce otwarcie Szlaku Turystycznego „Rawska Ósemka”, którego dokonali:  Pan Tomasz Dronka – Naczelnik Wydziału Turystyki Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,  Pan Krzysztof Starczewski – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Pan Stanisław Pytliński - Dyrektor Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – ZPKWŁ oraz Pan Janusz Rosiak -  Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Szlak turystyczny „Rawska Ósemka” został wytyczony w ramach projektu współpracy pt. „Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Obszarów Stowarzyszeń” realizowanego wspólnie z LGD „Gniazdo” w latach 2010-2013. 

Całkowita długość szlaku wynosi 147 km. Ponieważ przez obszar LGD  „Kraina Rawki” przebiega droga ekspresowa nr 8 – szlak turystyczny  łączący najciekawsze atrakcje naszego obszaru został wytyczony w kształcie cyfry 8.

W ramach tego projektu został wytyczony również „szlak Grodzisk” łączący grodziska pierścieniowe znajdujące się na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” i LGD - „Gniazdo”.

W opracowaniu jest strona internetowa projektu oraz publikacja dotycząca nowowytyczonych i istniejących szlaków turystycznych przebiegających przez obszar działania Partnerów projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi  117 625,57 zł, z czego po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu to 28 080,83 zł.

 

Galeria zdjęć

 

 

Zmiana siedziby LGD "Kraina Rawki"

Niniejszym informujemy, iż od dnia 1 lutego 2013 r. biuro LGD "Kraina Rawki" mieści się w Starej Rossosze 1 (gm. Rawa Mazowiecka) - budynek po Szkole Podstawowej.

Zapraszamy!

 

 

Jubileusz 5-lecia LGD "Kraina Rawki"

 

 

W dniu 16 listopada 2012 roku w Świetlicy Wiejskiej  w Paplinie odbyła się konferencja z okazji 5-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Spotkanie prowadzone przez Prezesa Janusza Rosiaka odbyło się w gronie obecnych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych Gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Pan Dariusz Klimczak – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Mirosława Jakiel – Naczelnik Wydziału Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Pan Józef Matysiak – Starosta Powiatu Rawskiego, Pan Paweł Królak – Wójt Gminy Cielądz, Pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy Kowiesy, Pan Krzysztof Starczewski – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Pan Tomasz Wojdalski  - Wójt Gminy Regnów, Pan Leszek Jankowski – Wójt Gminy Sadkowice,  Pan Zbigniew Szcześniak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska jak również Pan Bernard Banasiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mszczonowie oraz  Pan Marcin Skorupiński – Podinspektor Wydziału Turystyki Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć również  Przewodniczących Rad Gmin i Skarbników Gmin, jak i przedstawicieli zaprzyjaźnionych: Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie oraz Lokalnych Grup Działania: „Gniazdo”, „Tradycja, Kultura, Rozwój”  i „BUD-UJ RAZEM”.

Nie mogąc uczestniczyć w naszej uroczystości i jednocześnie doceniając nasze dotychczasowe starania, listy gratulacyjne przesłali: Pan Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Dorota Rutkowska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Dariusz Seliga -  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panowie dr Leszek Lesniak
i Klaudiusz Markiewski
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie. 

Obsługę gastronomiczną przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Paplina zaś oprawę muzyczną: Zespół Śpiewaczy z Boguszyc, Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny „Cymbarka”
z Cielądza oraz Młodzieżowy Zespół „MaWiKaRo” również z Cielądza
.

Ponadto każdy gość otrzymał z rąk Pani Janiny Kwiatkowskiej – twórczyni ludowej
z Wilkowic, wykonaną przez nią pamiątkową różę z bibuły.

Dziękujemy wszystkim Miłym Gościom za obecność w tym ważnym dla nas  dniu oraz zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji, zapoznania się z treścią Biuletynu Informacyjnego „To już 5 lat...” oraz prezentacją multimedialną przygotowaną z okazji Jubileuszu.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki"

 

 

"Sieć wiosek tematycznych w Krainie Rawki"

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie 6 wiosek tematycznych, w gminach powiatu rawskiego (Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice) i skierniewickiego (Kowiesy). Wioski tematyczne są kompleksowymi projektami, mającymi na celu ożywienie gospodarki wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego regionu. Wioski tematyczne to miejscowości, których rozwój podporządkowany jest jakiemuś konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców.

 

 

Spotkania z Radnymi

Prezes LGD „Kraina Rawki” gościł pod koniec listopada podczas sesji rad gmin we wszystkich sześciu gminach, a mianowicie w gminie Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice, podczas których podsumował dotychczasowe pozyskiwanie funduszy unijnych przez poszczególne gminy. Ponadto prezes Janusz Rosiak mówił o środkach na promocję gmin przeznaczonych z budżetu „Krainy Rawki”, jak również o „Grantach Krainy Rawki”.


 

 

Obóz naukowy "Korzenie"

W dniach 17-26.08.2011 r. odbył się obóz naukowy pt. „Korzenie” w Międzywodziu w ramach Młodzieżowej Akademii Dziedzictwa Kulturowego.

więcej


 

 

"Tradycją regionu malowane"

to cykl programów realizowany przez TVP Łódź, który ma ocalić od zapomnienia oraz promować tradycje regionów województwa łódzkiego.  

04.06.2011 roku wyemitowano program poświęcony Gminie Kowiesy. 

 

Zapraszamy do oglądania!

 


 

A może by tak... Kraina Rawki ? 

projekt realizowany przez TVP Łódź prezentujący Lokalne Grupy Działania
w woj. łódzkim. 

 

 

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Pierwszy Wakacyjny Piknik Rodzinny w Cielądzu

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 189993

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-20

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.