Działanie „Granty Krainy Rawki” realizowane jest przez nas od 2010 roku. Do połowy 2021 roku przeznaczyliśmy na ten cel 1 502 349,00  zł. Działanie w całości finansowane jest ze środków własnych LGD „Kraina Rawki”.

Celem „Grantów Krainy Rawki” jest wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększenie aktywizacji mieszkańców oaz ich integracji.

Odbiorcami zadania są mieszkańcy obszaru działania LGD „Kraina Rawki”. Wnioski mogą składać stowarzyszenia, fundacje, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, biblioteki, szkoły, zespoły sportowe oraz grupy nieformalne działające na obszarze LGD „Kraina Rawki”, tj. na terenie gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Żelechlinek.

Zakres realizowanych operacji najczęściej dotyczy organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia zespołów ludowych (np. zakup strojów, instrumentów itp.), wyposażenia kół gospodyń wiejskich oraz wyposażenia zespołów sportowych.

„Granty Krainy Rawki” umożliwiają rozwój organizacji zarówno formalnych jak i nieformalnych oraz wpływają na wzrost poczucia tożsamości lokalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy...
Zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z dziesięciu gmin wpłynęło do...