Działanie „Granty Krainy Rawki” realizowane jest przez nas od 2010 roku. Do końca 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel 1 280 450,00 zł! Działanie w całości finansowane jest ze środków własnych LGD „Kraina Rawki”.

Celem „Grantów Krainy Rawki” jest wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększenie aktywizacji mieszkańców oaz ich integracji.

Odbiorcami zadania są mieszkańcy obszaru działania LGD „Kraina Rawki”. Wnioski mogą składać stowarzyszenia, fundacje, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, biblioteki, szkoły, zespoły sportowe oraz grupy nieformalne działające na obszarze LGD „Kraina Rawki”, tj. na terenie gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Żelechlinek.

Zakres realizowanych operacji najczęściej dotyczy organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia zespołów ludowych (np. zakup strojów, instrumentów itp.), wyposażenia kół gospodyń wiejskich oraz wyposażenia zespołów sportowych.

„Granty Krainy Rawki” umożliwiają rozwój organizacji zarówno formalnych jak i nieformalnych oraz wpływają na wzrost poczucia tożsamości lokalnej społeczności.

8 września w Regnowie odbył się Gminny Festyn Wiśni. W tym roku Festyn wyjątkowo był...
Dnia 16 lipca 2019r. w biurze LGD “Kraina Rawki” odbyło się posiedzenie Rady w celu...
Zakończyliśmy drugi w tym roku nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z dziewięciu...