Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina...
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych Stowarzyszenie...
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina...