Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Rawki” od 2006 roku realizuje projekty, które mają na celu rozwój obszarów wiejskich i aktywizację mieszkańców.