Kraina Rawki

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Nawigacja

Treść

Aktualizacja Dokumentów

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane dokumenty dotyczące poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Aktualne wzory dokumentów - wnioski, biznesplan, instrukcje i załączniki znajdują się TUTAJ.
 


Harmonogram realizacji planu komunikacji

Broszura informacyjna

Poniżej zamieszczamy broszurę informacyjną dla beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Zapraszmy do zapoznania się.

Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentów
LGD „Kraina Rawki”

 

Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach działania 19.2 zamieszczamy do wglądu i konsultacji dokumenty, w których planowane jest wprowadzenie zmian. Wszystkie zmiany dokonane w dokumentach są oznaczone kolorem czerwonym oraz opatrzone są komentarzem wyjaśniającym.

Uwagi do propozycji zmian kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 28.12.2016 r., można je także konsultować w drodze rozmowy telefonicznej lub przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) i złożyć w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu w godzinach pracy biura.

Aktualne kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 

  • data: 2016-12-14

 

Dokumenty Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

 

 

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia
na wdrażanie operacji w ramach LSR

 

 

Umowa ramowa
 

W dniu 19 maja 2016 roku została zawarta Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004-6933-UM0510004/15 między Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".


Zestawienie rzeczowo-finansowe funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki"

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Drodzy Państwo,

poniżej zmaieszczamy dokument, którego nie udałoby się nam opracować bez Państwa pomocy. 

To dzięki licznym spotkaniom konsultacyjnym, pozyskaliśmy informacje, które mogliśmy zamieścić w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Z tym większą radością informujemy, iż nasza strategia w wyniku oceny przez Samorząd Województwa Łódzkiego znalazła sie na 4 miejscu w rankingu wszystkich lokalnych grup działania.

Dziękujemy i zapraszamy do aplikowania o środki!

Konsultacje społeczne w ramach planu włączenia społeczności lokalnej w przygotwanie LSR do roku 2020.

 

Za nami już dziewięć spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR do roku 2020.
Spotkalismy się z mieszkańcami wszystkich Gmin, na terenie których działamy, tj. Białej Rawskiej, Cielądza, Rawy Mazowieckiej, Sadkowic, Żelechlinka, Regnowa, Puszczy Mariańskiej, Wiskitek i Kowies.

Poznaliśmy mocne i słabe strony obszaru oraz zapisaliśmy pomysły, jakie mieszkańcy chcą realizować w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. W najbliższych dniach, na podstawie zebranych informacji przygotujemy analizę SWOT całego obszaru, która zostanie zaprezentowana podczas spotkania w dniu 19.09.2015 r. w siedzibie LGD w Starej Rossosze.
Składamy serdeczne podziękowania Galerii „Lawendówka”, Wiosce Mchu i Paproci, Wiosce Pomidorowej, Wiosce Dębowej,  Wiosce Różanej, Wiosce Jabłkowej, Stowarzyszeniu "Aktywni dla Gminy Żelechlinek",  Wiosce Wiśniowej, Stowarzyszeniu Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych Restauracji Żyrafa oraz Wiosce Rybnej za przygotowanie pysznych poczęstunków!

 

 Galeria zdjęć z Białej Rawskiej.

Galeria zdjęć z Cielądza.

Galeria zdjęć z Rawy Mazowieckiej.

Galeria zdjęć z Bujał (Gmina Sadkowice).

Galeria zdjęć z Żelechlinka.

Galeria zdjęć z Regnowa.

Galeria zdjęć z Puszczy Mariańskiej i Wiskitek.

Galeria zdjęć z Kowies.

 

Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach i zapraszamy na spotkanie podsumowujące w dniu 18.09.2015 r. w Starej Rossosze!

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2020.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

IX Dożynki Powiatowe w Regnowie

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 2484

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-24

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.