Kraina Rawki

Strona główna

Nawigacja

Treść

Aktualizacja LSR

W związku z akceptacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zamieszczamy zaktualizowany dokument. 

 • data: 2017-11-16

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki"

Dnia 06 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny protestów wniesionych do LGD dotyczących naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017. Beneficjenci, którzy wnieśli protest zostaną listownie powiadomieni o wyniku jego rozpatrzenia. Poniżej zamieszczamy protokół z obrad oraz zaktualizowaną listę operacji wybranych do dofinansowania. 

 • data: 2017-11-13

Informacja dla wnioskodawców!

W związku z wynikami naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017 zamieszamy informacje dotyczące protestu.  Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa. Protest należy złożyć w biurze LGD w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji.

 

 • data: 2017-10-25

Ogłoszenie o wynikach naboru 3/2017

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 3/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 17.10.2017r.

 

 • data: 2017-10-24


Ogłoszenie o wynikach naborów!

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania z wynikami naborów nr: 
1/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej,
2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych,
4/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych.

 • data: 2017-10-23


Projekt "Mama w pracy II"
 


Mamo! Jeśli chcesz wrócić do pracy ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Co można zyskać?
-zatrudnienie własnej niani lub dostęp do bazy niań,
-refundację 90% wynagrodzenia niani przez okres 12 miesięcy (maksymalnie do 31.12.2018 r.)
-wsparcie opiekuna w sprawach formalno-prawnych dotyczących umowy z nianią i dokumentami ZUS (zgłoszenia niani i rozliczania jej wynagrodzenia).
Projekt skierowany jest do kobiet, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.
Nabór trwa do 20 grudnia 2017!

Po więcej informacji kliknij TUTAJ

 

 

UWAGA!

W związku z naborami wniosków w ramach przedsiębiorczości i projektów grantowych oraz ich oceną informujemy, iż biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne do odwołania.

 • data: 2017-10-17


Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich
 


Serdecznie zapraszamy rolników, członków LGD, liderów wiejskich i wszystkich zainteresowanych na nieodpłatne szkolenie nt.: "Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich", które odbędzie się 16 października 2017r. (poniedziałek) w godz. 9.30-15.15 w restauracji Dworek, ul. Pisłudskiego 24, Skierniewice.

 • data: 2017-10-13


Posiedzenie Członków Rady, 16-17.10.2017r.

W dniach 16-17 października o godz. 10.00 w siedzibie LGD "Kraina Rawki" w starej Rossosze odbędzie się posiedzenie członków Rady w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczące naborów nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, 2/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, 3/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej, 4/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, objętych Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

 • data: 2017-10-13

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05 października 2017r. (czwartek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 • data: 2017-10-04

 

Głosuj na "Kino letnie w Krainie Rawki"!

Zachęcamy Państwa do głosowania w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 na projekt „Kino letnie w Krainie Rawki”.

„Kino letnie w Krainie Rawki” to pomysł na realizację 14 wydarzeń kulturalnych w Gminach: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice i Żelechlinek. Projekt zakłada organizację w każdej z gmin dwóch wydarzeń w okresie czerwiec-sierpień 2018 r. Każde spotkanie to dwa filmy skierowane do różnych grup wiekowych. Mieszkańcy terenów wiejskich mają bardzo słabszy dostęp do formy sztuki, jaką jest kino. Wpływ mają na to odległość do większych miast oraz koszty. Celem projektu jest zwiększenie dostępności kultury dla mieszkańców terenów wiejskich. Realizacja zadania przyczyni się do urozmaicenia wydarzeń kulturalnych w 7 gminach.

Kod zadania projektu „Kino letnie w Krainie Rawki”

W 278

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej. Do połowy lipca każdy obywatel Województwa Łódzkiego miał możliwość zgłosić swój pomysł na realizację zadań o charakterze: społecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym. Teraz jest czas na głosowanie!

Kto może głosować?

KAŻDY mieszkaniec Województwa Łódzkiego. DZIECI i dorośli.

Bardzo zachęcamy do zaangażowania dzieci w głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Pokażmy im, że ich głosy mają siłę sprawczą. Bajki na pokazie filmowym gwarantowane!

Jak głosować?

Pisemnie do 22 października (niedziela, karty muszą wpłynąć do Starostwa Powiatowego do 20 października).

Internetowo do 31 października.

Głosować można:

 • poprzez złożenie karty do głosowania w Starostwie Powiatowym. Karty będą zbierane również w Urzędach Gmin, a następnie zawożone do Starostwa Powiatowego.
 • elektronicznie na stronie internetowej http://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/
 • poprzez przekazanie wypełnionej karty do głosowania pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt - propozycji zadania, którą popiera się najmniej spośród wybranych.

Wzór karty do głosowania. Karta musi mieć dwie strony. 


Odwołanie naboru nr 5/2017!

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378; z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475), które weszły w życie 2 września 2017 roku oraz wydaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata, 2014–2020” (Dz.U. 2017 poz. 1588), które weszło w życie 9 września 2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” odwołuje nabór nr 5/2017 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach realizacji przedsięwzięcia 3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków. 

Rezygnacja z naboru spowodowana jest rozbieżnościami między Procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Kraina Rawki” a nowymi przepisami oraz potrzebą dostosowania Procedur do obowiązującego prawa.

Nowy termin naboru zostanie ogłoszony po akceptacji przez Urząd Marszałkowski zaktualizowanych Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Kraina Rawki”.

 

 • data: 2017-09-28

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 września 2017r. (czwartek) biura terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.
 

 • data: 2017-09-26

Informacja o naborach 

W ramach naborów na podejmowanie nowej i rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” wpłynęło 49 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną wnioskowaną kwotę wsparcia ponad 7 mln zł.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie!

W ramach naboru 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej zostały złożone 22 wnioski na łączną kwotę 1.540.000,00 zł 

W ramach naboru 2/2017 podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych zostały złożone 4 wnioski na łączną kwotę 320.000,00 zł

W ramach naboru 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej zostało złożonych 21 wniosków na łączną kwotę 4.731.563,41 zł

W ramach naboru 4/2017 rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych zostały złożone 2 wnioski na łączną kwotę 567.710,24 zł

Budżet obejmujący wszystkie wymienione powyżej nabory wynosi 3.500.000,00 zł.

Termin posiedzenia Rady dotyczącego oceny wniosków w ramach w/w naborów zostanie podany w najbliższym czasie. 
 


"Projekty grantowe"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektów grantowych.

 


"Granty Krainy Rawki"
 


Beneficjentów, którym została przyznana pomoc w ramach działania "Granty Krainy Rawki" zapraszamy na podpisanie umów i odbiór upoważnień do biura LGD w Starej Rossosze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Mieszkańców Gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki zapraszamy na podpisanie umów do biur terenowych w czwartki w godzinach pracy biura terenowego.

 • data: 2017-09-06

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I. Termin i miejsce składania wniosków:
• Termin: od 18.09.2017r. do dnia 17.10.2017r.
• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.


II. Forma wsparcia: 
• Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
• Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty.
• Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.12.2018 roku. 


III. Zakres tematyczny: 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).


IV. Zadanie:
W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzona będzie budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w liczbie 6 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.


V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
• Cel ogólny – “Kraina Rawki” mieszkańcami silna.
• 
Cel szczegółowy – Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD “Kraina Rawki”. 
• Wskaźnik produktu – Liczba wybudowanych ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.  6 sztuk.


VI. Warunki udzielenia wsparcia: 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.


VII. Kryteria wyboru operacji.
Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.


VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 


IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 296 000,00 zł


X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainarawki.eu


ZAŁĄCZNIKI:  
1) Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE] 
UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu. Link będzie aktywny od 18.09.2017 r. 
2) Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] 

3) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] 
4) Lokalne Kryteria Wyboru - Projekty Grantowe - [POBIERZ] 
5) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] 
6) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] 
7) Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ]
8) Wzór weksla - [POBIERZ] 
9) Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] 

10) Oświadczenie właściciela nieruchomości - [POBIERZ]

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU 

  • data: 2017-09-04

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I. Termin i miejsce składania wniosków:
• Termin: od 18 września 2017 r. do dnia 17 października 2017r.
• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.


II. Forma wsparcia: 
Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:
• do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
• 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
• do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD. 


III. Zakres tematyczny:
Zachowania dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).


IV. Zadanie:
W ramach zadania naboru konkursowego zrealizowane zostaną przedsięwzięcia mające na celu renowację i promocję zabytków w liczbie 1 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.


V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
• Cel ogólny – LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu.
• Cel szczegółowy – Wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”.
• Wskaźnik produktu – Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków 1 sztuk.


VI. Warunki udzielenia wsparcia: 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 


VII. Kryteria wyboru projektów.
Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.


VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 


IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 300 000,00 zł


X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:
1) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. I.1-2 Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „zachowanie dziedzictwa lokalnego” [przejdź na stronę ARiMR]
2) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – [POBIERZ]
3) Lokalne Kryteria Wyboru – [POBIERZ]
4) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia – [POBIERZ]
5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji – [POBIERZ]
6) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. I.6 [przejdź na stronę ARiMR]
7) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. I.7-8 [przejdź na stronę ARiMR]
8) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – [POBIERZ]

 

  • data: 2017-09-04

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD "Kraina Rawki", 23.08.2017r.

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 23 sierpnia 2017r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.
   
 • data: 2017-08-21

"Granty Krainy Rawki"

Niniejszym informujemy, iż dnia 17 sierpnia br. w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyło się posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki". Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania.

 • data: 2017-08-18

"Granty Krainy Rawki"

Dnia 11 sierpnia 2017 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z dziewięciu gmin zostało złożonych 49 wniosków na łączną kwotę 190 850,00 zł. Poniżej lista wniosków złożonych do dofinansowania.

 

 • data: 2017-08-11

 

Spotkania informacyjne

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 -
podejmowanie działalności gospodarczej

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.08.2017r. do 12.09.2017r.

• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia:

• Premia w wysokości: 70.000,00 zł.

III. Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 560.000,00 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - POBIERZ

3) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. II.1-2 przejdź na stronę ARiMR

4) Wzór biznesplanu - pkt. II.3 przejdź na stronę ARiMR

5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - POBIERZ

6) Lokalne Kryteria Wyboru - POBIERZ

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. II.4 przejdź na stronę ARiMR

8) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. II.5-6 przejdź na stronę ARiMR

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

  • data: 2017-07-31

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - 
podejmowanie działalności gospodarczej
przez osoby z grup defaworyzowanych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.08.2017r. do 12.09.2017r.

• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia:

• Premia w wysokości: 80.000,00 zł

III. Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji,
 • utworzyć miejsca noclegowe (weryfikacja na podstawie opisu we wniosku i/lub biznesplanie),
 • wnioskodawcą może być osoba w wieku do 25 roku życia lub w wieku 50+.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 240.000,00 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - POBIERZ

3) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. II.1-2 przejdź na stronę ARiMR

4) Wzór biznesplanu - pkt. II.3 przejdź na stronę ARiMR

5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - POBIERZ

6) Lokalne Kryteria Wyboru - POBIERZ

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. II.4 przejdź na stronę ARiMR

8) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. II.5-6 przejdź na stronę ARiMR

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

  • data: 2017-07-31

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 -
rozwijanie działalności gospodarczej 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.08.2017r. do 12.09.2017r.

• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia.

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60%, jednak nie więcej niż 300 000,00zł.

III. Zakres tematyczny:

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% maksymalnej ilości punktów wynikających z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazany w pkt.I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. Operacja musi być zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz realizować zaplanowane wskaźniki w zakresie danego naboru zgodnie z zapisami art. 21. ust 2 ustawy RLKS.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 2 400 000,00 zł.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - POBIERZ

3) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. I.1-2 przejdź na stronę ARiMR

4) Wzór biznesplanu - pkt. I.3 przejdź na stronę ARiMR

5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - POBIERZ

6) Lokalne Kryteria Wyboru - POBIERZ

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. I.6 przejdź na stronę ARiMR

8) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. I.7-8 przejdź na stronę ARiMR

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

  • data: 2017-07-31

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - 
rozwijanie działalności gospodarczej
przez osoby z grup defaworyzowanych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.08.2017r. do 12.09.2017r.

• Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Forma wsparcia.

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%, jednak nie więcej niż 300 000,00zł.

III. Zakres tematyczny:

Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% maksymalnej ilości punktów wynikających z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji,
 • utworzyć miejsca noclegowe (weryfikacja na podstawie opisu we wniosku i/lub biznesplanie),
 • wnioskodawcą może być osoba w wieku do 25 roku życia lub w wieku 50+.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazany w pkt.I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.krainarawki.eu

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. Operacja musi być zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz realizować zaplanowane wskaźniki w zakresie danego naboru zgodnie z zapisami art. 21. ust 2 ustawy RLKS.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 300 000,00 zł.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, tel. (46) 814-50-18, email: biuro@krainarawki.eu

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.krainarawki.eu

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - POBIERZ

3) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja - pkt. I.1-2 przejdź na stronę ARiMR

4) Wzór biznesplanu - pkt. I.3 przejdź na stronę ARiMR

5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - POBIERZ

6) Lokalne Kryteria Wyboru - POBIERZ

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy - pkt. I.6 przejdź na stronę ARiMR

8) Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja - pkt. I.7-8 przejdź na stronę ARiMR

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

  • data: 2017-07-31


"Złota Grusza"
 

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego ogłosiła nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich. Zgłoszenia można przesyłać do
31 sierpnia 2017 r.

Kontakt: Małgorzata Kochanowska tel. 42-291-97-35 / fax 42-663-36-32, magdalena.kochanowska@lodzkie.pl
oraz Małgorzata Bilska: 42-291-97-34, malgorzata.bilska@lodzkie.pl


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 26 lipca 2017r. (środa) biuro LGD "Kraina Rawki" w Starej Rossosze będzie czynne do godziny 11.30, natomiast dnia 27 lipca 2017 (czwartek) biuro w Starej Rossosze będzie nieczynne.

 • data: 2017-07-25


"Granty Krainy Rawki"
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 

 • data: 2017-07-24

Mapa Polskiej Zdrowej Żywności - mamplon.pl

Mapa Polskiej Zdrowej Żywności to projekt, którego celem jest usprawnienie kontaktów między producentami a konsumentami oraz zwiększenie możliwości zarabiania pieniędzy przez rolników bez angażowania ich dodatkowego czasu. Mamplon.pl to platforma, dzięki której rolnicy produkujący zdrową żywność w łatwiejszy sposób będą mogli dotrzeć do potencjalnego klienta. W ramach projektu powstanie mapa Polski z zaznaczonymi miejscami, gdzie produkuje się zdrową, ekologiczną żywność by z kolei mieszkańcy miast(konsumenci) mogli bez trudu te miejsca odnaleźć.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

 • data: 2017-07-14


Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego PROW na lata 2014-2020

 

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego procedury wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej strategi rozwoju "Krainy Rawki" zostały zaakceptowane. W związku z tym, wkrótce będziemy mogli ustalić termin naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej. Wszystkim zainteresowanym polecamy bieżące śledzenie naszej strony internetowej oraz profilu na portalu Facebook, na których będziemy zamieszczać najważniejsze informacje, w tym terminy naborów oraz spotkań informacyjnych. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami, które znajdą Państwo w zakładce - Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 • data: 2017-07-14


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Dnia 27 czerwca 2017r. o godz. 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Na Walnym Zebraniu jednogłośnie zostało udzielone absolutorium Zarządowi.

UWAGA

Informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2017r. (czwartek) biuro terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej będzie czynne do godziny 14:15.

 • data: 2017-06-28

III Piknik Świętojański
 

W niedzielę, 25 czerwca 2017r. na boisku w Starej Rossosze odbył się III Piknik Świętojański. Był on połączony z obchodami jubileuszu 10-lecia działalności zespołu „Linkowiacy”. Impreza miała na celu zachowanie starych tradycji i zwyczajów oraz promowane wartości kultury ludowej wśród mieszkańców. Podczas pikniku swoją wspaniałą muzykę zaprezentowały zespoły ludowe: Wilkowianie z Wilkowic, Cymbarka z Cielądza, Pod Różą z Wilkowic, Marzenie z Regnowa oraz Mali Lesiewianie z Wólki Lesiewskiej. Pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański zdobył zespół "Wilkowianie". Na piknik przybyło wielu gości, którzy wspólnie bawili się do wieczora 

 • data: 2017-06-27

"Sprzątanie rzeki Rawki w Krainie Rawki"
 

Dnia 24 czerwca 2017 roku odbył się III Rajd rowerowo-kajakowy „Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki”. Pogoda zawsze sprzyjała organizowanym przez nas wydarzeniom. Tak było i tym razem - idealna na wycieczkę rowerową oraz spływ kajakowy. Celem rajdu było sprzątanie rzeki Rawki na odcinku Żydomice-Kurzeszyn oraz trasy rowerowej Rawa Mazowiecka-Stare Byliny-Boguszyce. Podobnie jak w zeszłym roku, zebraliśmy kilkanaście wielkich worków śmieci. Jednak nie powinien to być powód do dumy… Porządek w lasach czy nad rzeką zależy od nas tak więc dbajmy o czystość w miejscach, w których jesteśmy tylko gośćmi.

Zdjęcia znajdują się TUTAJ :)

 • data: 2017-06-26

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD "Kraina Rawki", 27.06.2017r.

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2017r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Wybory uzupełniające prezesa oraz członków Zarządu LGD „Kraina Rawki”:
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru prezesa i wyboru członków Zarządu.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.
 • data: 2017-06-23


UWAGA!

Zmienił się termin III Rajdu rowerowo-kajakowego "Sprzątanie rzeki Rawki". Odbędzie się on w sobotę 24 czerwca 2017r. Godzina i miejsce bez zmian. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zatem kto pierwszy ten lepszy, zapraszamy :)
 

 • data: 2017-06-08


Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018
 


Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 01.06.2017r. (czwartek) biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 

 • data: 2017-05-31


Serdecznie zapraszamy!
 


Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentów
LGD „Kraina Rawki”

 

Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach działania 19.2 zamieszczamy do wglądu i konsultacji kryteria wyboru operacji, w których planowane jest wprowadzenie zmian. 

Uwagi do propozycji zmian kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 05.06.2017 r., można je także konsultować w drodze rozmowy telefonicznej lub przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) i złożyć w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu w godzinach pracy biura.
 

 • data: 2017-05-22

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 maja 2017 (czwartek) biuro terenowe LGD "Kraina Rawki"  w Puszczy Mariańskiej będzie czynne do godziny 13.00.

 • data: 2017-05-09


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02 maja 2017r. biuro LGD "Kraina Rawki" będzie nieczynne.

 

 • data: 2017-04-28

"Wybór oferty w trybie konkurencyjnym"
 

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl
 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", Boguszyce, 20.12.2016r.

 

 

Dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".  Na zebraniu zostały podjęte uchwały dotyczące zmiany kompetencji Walnego Zebrania i Zarządu odnośnie zatwierdzania procedur wyboru i oceny operacji oraz grantobiorców, a także zatwierdzania lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców. Na zakończenie Walnego Zebrania w świątecznym przedstawieniu wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguszycach.

 

 • data: 2016-12-22

 

Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentów
LGD „Kraina Rawki”

 

Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach działania 19.2 zamieszczamy do wglądu i konsultacji dokumenty, w których planowane jest wprowadzenie zmian. Wszystkie zmiany dokonane w dokumentach są oznaczone kolorem czerwonym oraz opatrzone są komentarzem wyjaśniającym.

Uwagi do propozycji zmian kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 28.12.2016 r., można je także konsultować w drodze rozmowy telefonicznej lub przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) i złożyć w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu w godzinach pracy biura.

Aktualne kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 • data: 2016-12-14

 

Walne Zebranie Członków LGD "Kraina Rawki"

Niniejszym informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Centrum Aktywizacji Kulturalnej w Boguszycach (gmina Rawa Mazowiecka) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Omówienie zmian w Statucie.
 7. Omówienie zmian w Regulaminie Rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” do Łódzkiego Związku Stowarzyszeń o nazwie „Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania”.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.
 • data: 2016-12-13


Generator wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła elektroniczny generator wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. 

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Link do generatora znajduje się poniżej.

http://www.arimr.gov.pl

 • data: 2016-12-05


Aktualizacja dokumentów
 

Dnia 23 listopada 2016r. została zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

 

Spotkanie informacyjne

 

 

Dnia 07 września 2016 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów z grup defaworyzowanych (osoby do 25 roku życia oraz osoby w wieku 50+). Na spotkania przybyła prawie setka uczestników. Z przedstawionej prezentacji mogli się oni dowiedzieć jakie są warunki i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach podejmowania/rozwoju działalności gospodarczej oraz projektów grantowych w ramach działania PROW 2014-2020. Spotkania cieszyły się ogromną frekwencją i zainteresowaniem. W związku z tym, przed naborami wniosków zostaną jeszcze poprowadzone spotkania w każdej z gmin członkowskich LGD "Krainy Rawki". O terminach i godzinach spotkań będziemy informować na stronie internetowej oraz w prasie.

 

 

 

UWAGA

Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione  na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami dostepne są na naszej stronie w zakładce Wnioski PROW 2014-2020.

Informujemy także, iż każdy beneficjent ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:

 • na podjęcie działalności gospodarczej,
 • na rozwój przedsiębiorstwa,
 • na projekty grantowe,

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

 

Broszura informacyjna

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"!

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną broszurę informacyjną dla beneficjentów. 

Zapraszmy do zapoznania się.


Spotkania informacyjne w LGD "Kraina Rawki"

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

I Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 208663

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-18

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.