Kraina Rawki

Strona główna

Nawigacja

Treść


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 26 lipca 2017r. (środa) biuro LGD "Kraina Rawki" w Starej Rossosze będzie czynne do godziny 11.30, natomiast dnia 27 lipca 2017 (czwartek) biuro w Starej Rossosze będzie nieczynne.

 • data: 2017-07-25


"Granty Krainy Rawki"
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Granty Krainy Rawki".
 

 • data: 2017-07-24

Mapa Polskiej Zdrowej Żywności - mamplon.pl

Mapa Polskiej Zdrowej Żywności to projekt, którego celem jest usprawnienie kontaktów między producentami a konsumentami oraz zwiększenie możliwości zarabiania pieniędzy przez rolników bez angażowania ich dodatkowego czasu. Mamplon.pl to platforma, dzięki której rolnicy produkujący zdrową żywność w łatwiejszy sposób będą mogli dotrzeć do potencjalnego klienta. W ramach projektu powstanie mapa Polski z zaznaczonymi miejscami, gdzie produkuje się zdrową, ekologiczną żywność by z kolei mieszkańcy miast(konsumenci) mogli bez trudu te miejsca odnaleźć.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

 • data: 2017-07-14


Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego PROW na lata 2014-2020

 

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego procedury wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej strategi rozwoju "Krainy Rawki" zostały zaakceptowane. W związku z tym, wkrótce będziemy mogli ustalić termin naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej. Wszystkim zainteresowanym polecamy bieżące śledzenie naszej strony internetowej oraz profilu na portalu Facebook, na których będziemy zamieszczać najważniejsze informacje, w tym terminy naborów oraz spotkań informacyjnych. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami, które znajdą Państwo w zakładce - Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 • data: 2017-07-14


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Dnia 27 czerwca 2017r. o godz. 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Na Walnym Zebraniu jednogłośnie zostało udzielone absolutorium Zarządowi.

UWAGA

Informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2017r. (czwartek) biuro terenowe LGD "Kraina Rawki" w Puszczy Mariańskiej będzie czynne do godziny 14:15.

 • data: 2017-06-28

III Piknik Świętojański
 

W niedzielę, 25 czerwca 2017r. na boisku w Starej Rossosze odbył się III Piknik Świętojański. Był on połączony z obchodami jubileuszu 10-lecia działalności zespołu „Linkowiacy”. Impreza miała na celu zachowanie starych tradycji i zwyczajów oraz promowane wartości kultury ludowej wśród mieszkańców. Podczas pikniku swoją wspaniałą muzykę zaprezentowały zespoły ludowe: Wilkowianie z Wilkowic, Cymbarka z Cielądza, Pod Różą z Wilkowic, Marzenie z Regnowa oraz Mali Lesiewianie z Wólki Lesiewskiej. Pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański zdobył zespół "Wilkowianie". Na piknik przybyło wielu gości, którzy wspólnie bawili się do wieczora 

 • data: 2017-06-27

"Sprzątanie rzeki Rawki w Krainie Rawki"
 

Dnia 24 czerwca 2017 roku odbył się III Rajd rowerowo-kajakowy „Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki”. Pogoda zawsze sprzyjała organizowanym przez nas wydarzeniom. Tak było i tym razem - idealna na wycieczkę rowerową oraz spływ kajakowy. Celem rajdu było sprzątanie rzeki Rawki na odcinku Żydomice-Kurzeszyn oraz trasy rowerowej Rawa Mazowiecka-Stare Byliny-Boguszyce. Podobnie jak w zeszłym roku, zebraliśmy kilkanaście wielkich worków śmieci. Jednak nie powinien to być powód do dumy… Porządek w lasach czy nad rzeką zależy od nas tak więc dbajmy o czystość w miejscach, w których jesteśmy tylko gośćmi.

Zdjęcia znajdują się TUTAJ :)

 • data: 2017-06-26

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD "Kraina Rawki", 27.06.2017r.

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2017r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań za rok 2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Wybory uzupełniające prezesa oraz członków Zarządu LGD „Kraina Rawki”:
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru prezesa i wyboru członków Zarządu.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.
 • data: 2017-06-23


UWAGA!

Zmienił się termin III Rajdu rowerowo-kajakowego "Sprzątanie rzeki Rawki". Odbędzie się on w sobotę 24 czerwca 2017r. Godzina i miejsce bez zmian. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zatem kto pierwszy ten lepszy, zapraszamy :)
 

 • data: 2017-06-08


Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018
 


Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 01.06.2017r. (czwartek) biura terenowe w Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach będą nieczynne.

 

 • data: 2017-05-31


Serdecznie zapraszamy!
 


Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentów
LGD „Kraina Rawki”

 

Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach działania 19.2 zamieszczamy do wglądu i konsultacji kryteria wyboru operacji, w których planowane jest wprowadzenie zmian. 

Uwagi do propozycji zmian kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 05.06.2017 r., można je także konsultować w drodze rozmowy telefonicznej lub przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) i złożyć w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu w godzinach pracy biura.
 

 • data: 2017-05-22

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 maja 2017 (czwartek) biuro terenowe LGD "Kraina Rawki"  w Puszczy Mariańskiej będzie czynne do godziny 13.00.

 • data: 2017-05-09


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02 maja 2017r. biuro LGD "Kraina Rawki" będzie nieczynne.

 

 • data: 2017-04-28

"Wybór oferty w trybie konkurencyjnym"
 

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl
 

 

Informacja dla beneficjentów

Beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z dokumentem sporządzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

 

Ważna informacja dla beneficjentów
 

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 będzie odbywać się w trybie konkurencyjnym. ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Szczegóły znajdują się na stronie ARiMR:
 
http://www.arimr.gov.pl

 • data: 2017-01-19

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", Boguszyce, 20.12.2016r.

 

 

Dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".  Na zebraniu zostały podjęte uchwały dotyczące zmiany kompetencji Walnego Zebrania i Zarządu odnośnie zatwierdzania procedur wyboru i oceny operacji oraz grantobiorców, a także zatwierdzania lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców. Na zakończenie Walnego Zebrania w świątecznym przedstawieniu wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguszycach.

 

 • data: 2016-12-22

 

Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentów
LGD „Kraina Rawki”

 

Informujemy, iż zgodnie z procedurą aktualizacji kryteriów wyboru operacji w ramach działania 19.2 zamieszczamy do wglądu i konsultacji dokumenty, w których planowane jest wprowadzenie zmian. Wszystkie zmiany dokonane w dokumentach są oznaczone kolorem czerwonym oraz opatrzone są komentarzem wyjaśniającym.

Uwagi do propozycji zmian kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 28.12.2016 r., można je także konsultować w drodze rozmowy telefonicznej lub przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) i złożyć w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu w godzinach pracy biura.

Aktualne kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.

 • data: 2016-12-14

 

Walne Zebranie Członków LGD "Kraina Rawki"

Niniejszym informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Centrum Aktywizacji Kulturalnej w Boguszycach (gmina Rawa Mazowiecka) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Omówienie zmian w Statucie.
 7. Omówienie zmian w Regulaminie Rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” do Łódzkiego Związku Stowarzyszeń o nazwie „Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania”.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.
 • data: 2016-12-13


Generator wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła elektroniczny generator wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. 

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Link do generatora znajduje się poniżej.

http://www.arimr.gov.pl

 • data: 2016-12-05


Aktualizacja dokumentów
 

Dnia 23 listopada 2016r. została zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

 

Spotkanie informacyjne

 

 

Dnia 07 września 2016 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów z grup defaworyzowanych (osoby do 25 roku życia oraz osoby w wieku 50+). Na spotkania przybyła prawie setka uczestników. Z przedstawionej prezentacji mogli się oni dowiedzieć jakie są warunki i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach podejmowania/rozwoju działalności gospodarczej oraz projektów grantowych w ramach działania PROW 2014-2020. Spotkania cieszyły się ogromną frekwencją i zainteresowaniem. W związku z tym, przed naborami wniosków zostaną jeszcze poprowadzone spotkania w każdej z gmin członkowskich LGD "Krainy Rawki". O terminach i godzinach spotkań będziemy informować na stronie internetowej oraz w prasie.

 

 

 

UWAGA

Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione  na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami dostepne są na naszej stronie w zakładce Wnioski PROW 2014-2020.

Informujemy także, iż każdy beneficjent ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:

 • na podjęcie działalności gospodarczej,
 • na rozwój przedsiębiorstwa,
 • na projekty grantowe,

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

 

Broszura informacyjna

Drodzy mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki"!

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną broszurę informacyjną dla beneficjentów. 

Zapraszmy do zapoznania się.


Spotkania informacyjne w LGD "Kraina Rawki"

 

 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców
 

Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umieściła na swojej stronie internetowej formularze wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", które skierowane są do beneficjentów zainteresowanych operacjami w zakresie rozwijania bądź podejmowania działalności gospodarczej.

Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami dostepne są na naszej stronie w zakładce Wnioski PROW 2014-2020.

Informujemy także, iż każdy beneficjent ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:

 • na podjęcie działalności gospodarczej,
 • na rozwój przedsiębiorstwa,
 • na projekty grantowe,

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Galeria

Koncert Muzyki Fryderyka Chopina. Babsk, 04 marca 2009r.

Wersje językowe

Dodatkowa treść

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Stopka

Copyright © LGD "Kraina Rawki"
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W latach 2007-2013 projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
W latach 2004-2006 projekt był finansowany w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+.

Odwiedziło nas: 197261

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.